ATC-luokitus

ARUUANSULATUSELINTEN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN L컴KKEET SPC:t
BVERITAUTIEN L컴KKEET SPC:t
B01ANTITROMBOOTTISET L컴KEAINEET SPC:t
B02HEMOSTAATIT SPC:t
B03ANEMIAL컴KKEET SPC:t
B03ARAUTAVALMISTEET SPC:t
B03BB12-VITAMIINI JA FOOLIHAPPO SPC:t
B03XMUUT ANEMIAL컴KKEET SPC:t
B05VEREN KORVIKKEET JA PERFUUSIOLIUOKSET SPC:t
B06MUUT HEMATOLOGISET VALMISTEET SPC:t
CSYD횼- JA VERISUONISAIRAUKSIEN L컴KKEET SPC:t
C01SYD횼L컴KKEET SPC:t
C01ASYD횼GLYKOSIDIT SPC:t
C01AADigitalisglykosidit SPC:t
C01ABSkillaglykosidit SPC:t
C01ACStrofantusglykosidit SPC:t
C01AXMuut sydnglykosidit SPC:t
C01BRYTMIH횵RIL컴KKEET, RYHM훂 I JA III SPC:t
C01CSYMPATOMIMEETIT SPC:t
C01CAAdrenergiset ja dopaminergiset l狎keaineet SPC:t
C01CEFosfodiesteraasin estjt SPC:t
C01CXMuut inotrooppiset l狎keaineet SPC:t
C01DISKEEMISEN SYD횼TAUDIN L컴KKEET SPC:t
C01DAOrgaaniset nitraatit SPC:t
C01DA02glyseryylitrinitraatti SPC:t
C01DA04metyylipropyylipropaanidiolidinitraatti SPC:t
C01DA05pentaerytrityylitetranitraatti SPC:t
C01DA07propatyylinitraatti SPC:t
C01DA08isosorbididinitraatti SPC:t
C01DA09trolnitraatti SPC:t
C01DA13erytrityylitetranitraatti SPC:t
C01DA14isosorbidimononitraatti SPC:t
C01DA20sepelvaltimoita laajentavat yhdistelmvalmisteet SPC:t
C01DA38tenitramiini SPC:t
C01DA52glyseryylitrinitraatti, yhdistelmvalmisteet SPC:t
C01DA54metyylipropyylipropaanidiolidinitraatti, yhdistelmvalmisteet SPC:t
C01DA55pentaerytrityylitetranitraatti, yhdistelmvalmisteet SPC:t
C01DA57propatyylinitraatti, yhdistelmvalmisteet SPC:t
C01DA58isosorbididinitraatti, yhdistelmvalmisteet SPC:t
C01DA59trolnitraatti, yhdistelmvalmisteet SPC:t
C01DA63erytrityylitetranitraatti, yhdistelmvalmisteet SPC:t
C01DA70sepelvaltimoita laajentavien l狎kkeiden ja psyykenl狎kkeiden yhdistelmvalmisteet SPC:t
C01DBKinolonijohdannaiset SPC:t
C01DXMuut iskeemisen sydntaudin l狎kkeet SPC:t
C01EMUUT SYD횼L컴KKEET SPC:t
C01EAProstaglandiinit SPC:t
C01EBMuut yht vaikuttavaa ainetta sisltvt valmisteet SPC:t
C01EXMuut yhdistelmvalmisteet SPC:t
C02VERENPAINEL컴KKEET SPC:t
C03DIUREETIT SPC:t
C04PERIFEERISET VASODILATOIJAT SPC:t
C04APERIFEERISET VASODILATOIJAT SPC:t
C05SUONIKOHJUJEN JA PER횾UKAMIEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
C07BEETASALPAAJAT SPC:t
C07ABEETASALPAAJAT SPC:t
C07BBEETASALPAAJAT JA TIATSIDIT SPC:t
C07CBEETASALPAAJAT JA MUUT DIUREETIT SPC:t
C07CAEpselektiiviset beetasalpaajat ja muut diureetit SPC:t
C07CBSelektiiviset beetasalpaajat ja muut diureetit SPC:t
C07CGAlfa- ja beetareseptoreita salpaavat yhdistelmvalmisteet muiden diureettien kanssa SPC:t
C07DBEETASALPAAJAT, TIATSIDIT JA MUUT DIUREETIT SPC:t
C07EBEETASALPAAJAT JA VASODILATOIJAT SPC:t
C07FBEETASALPAAJAT, MUUT YHDISTELM훆ALMISTEET SPC:t
C08KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT SPC:t
C09RENIINI-ANGIOTENSIINIJ훀JESTELM컴N VAIKUTTAVAT L컴KEAINEET SPC:t
C09AACE:N EST횶훂 SPC:t
C09AAACE:n estjt SPC:t
C09BACE:N EST횶훂, YHDISTELM훆ALMISTEET SPC:t
C09BAACE:n estjt ja diureetit SPC:t
C09BBACE:n estjt ja kalsiumkanavan salpaajat SPC:t
C09BXACE:n estjt, muut yhdistelmvalmisteet SPC:t
C09CANGIOTENSIINI II -RESEPTORIN SALPAAJAT SPC:t
C09CAAngiotensiini II -reseptorin salpaajat SPC:t
C09DANGIOTENSIINI II -RESEPTORIN SALPAAJAT, YHDISTELM훆ALMISTEET SPC:t
C09XMUUT RENIINI-ANGIOTENSIINIJ훀JESTELM컴N VAIKUTTAVAT L컴KEAINEET SPC:t
C09XAReniininestjt SPC:t
C10LIPIDEJ MUUNTAVAT L컴KEAINEET SPC:t
DIHOTAUTIL컴KKEET SPC:t
D01IHON SIENITAUTIEN L컴KKEET SPC:t
D01APAIKALLISESTI K훊TETT훆훂 SIENITAUTIL컴KKEET SPC:t
D01BSYSTEEMISESTI K훊TETT훆훂 SIENITAUTIL컴KKEET SPC:t
D02PEHMENT훆훂 JA SUOJAAVAT VALMISTEET SPC:t
D02APEHMENT훆훂 JA SUOJAAVAT VALMISTEET SPC:t
D02BUV-S훂EILYLT SUOJAAVAT VALMISTEET SPC:t
D03HAAVOJEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
D04KUTINAA LIEVITT훆훂 L컴KEAINEET, SIS. ANTIHISTAMIINIT, PUUDUTTEET YM. SPC:t
D04AKUTINAA LIEVITT훆훂 L컴KEAINEET, SIS. ANTIHISTAMIINIT, PUUDUTTEET YM. SPC:t
D05PSORIAASIL컴KKEET SPC:t
D05AULKOISESTI K훊TETT훆훂 PSORIAASIL컴KKEET SPC:t
D05AATervaa sisltvt valmisteet SPC:t
D05ACAntraseenijohdokset SPC:t
D05ADPsoraleenit (ulkoiset) SPC:t
D05AXMuut ulkoisesti kytettvt psoriaasil狎kkeet SPC:t
D05BSYSTEEMISESTI K훊TETT훆훂 PSORIAASIL컴KKEET SPC:t
D06PAIKALLISANTIBIOOTIT JA KEMOTERAPIA-AINEET SPC:t
D07IHONHOITOON K훊TETT훆훂 KORTIKOSTEROIDIT SPC:t
D08ANTISEPTIT JA DESINFEKTIOAINEET SPC:t
D09L컴KESITEET SPC:t
D10AKNEL컴KKEET SPC:t
D10AULKOISESTI K훊TETT훆훂 AKNEL컴KKEET SPC:t
D10BSYSTEEMISESTI K훊TETT훆훂 AKNEL컴KKEET SPC:t
D11MUUT IHOTAUTIEN L컴KKEET SIS. L컴KESHAMPOOT SPC:t
D11AMUUT IHOTAUTIEN L컴KKEET SPC:t
D11AAHienestoaineet SPC:t
D11ACL狎kesampoot SPC:t
D11AEAndrogeenit SPC:t
D11AFKnsien ja liikavarpaiden hoitoon tarkoitetut valmisteet SPC:t
D11AHIhottumal狎kkeet, lukuun ottamatta kortikosteroideja SPC:t
D11AXMuut ihotautil狎kkeet SPC:t
GSUKUPUOLI- JA VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN L컴KKEET, SUKUPUOLIHORMONIT SPC:t
G01GYNEKOLOGISET MIKROBIL컴KKEET JA ANTISEPTIT SPC:t
G02MUUT GYNEKOLOGISET VALMISTEET SPC:t
G03SUKUPUOLIHORMONIT JA GENITAALIJ훀JESTELM컴N VAIKUTTAVAT AINEET SPC:t
G04VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN L컴KKEET SPC:t
HSYSTEEMISESTI K훊TETT훆훂 HORMONIVALMISTEET, LUKUUN OTTAMATTA SUKUPUOLIHORMONEJA JA INSULIINEJA SPC:t
JSYSTEEMISESTI VAIKUTTAVAT INFEKTIOL컴KKEET SPC:t
LSYP횸컴KKEET JA IMMUUNIVASTEEN MUUNTAJAT SPC:t
MTUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN L컴KKEET SPC:t
M01TULEHDUSKIPU- JA REUMAL컴KKEET SPC:t
M02LIHAS- JA NIVELS훀KYJEN PAIKALLISHOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
M03LIHASRELAKSANTIT SPC:t
M04KIHTIL컴KKEET SPC:t
M05LUUKUDOKSEEN VAIKUTTAVAT L컴KKEET SPC:t
M09MUUT TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN L컴KKEET SPC:t
NHERMOSTOON VAIKUTTAVAT L컴KKEET SPC:t
N01ANESTESIA-AINEET SPC:t
N01AYLEISANESTEETIT SPC:t
N01BPAIKALLISPUUDUTTEET SPC:t
N01BAAminobentsoehapon esterit SPC:t
N01BA01metabutetamiini SPC:t
N01BA02prokaiini SPC:t
N01BA03tetrakaiini SPC:t
N01BA04klooriprokaiini SPC:t
N01BA05bentsokaiini SPC:t
N01BA52prokaiini, yhdistelmvalmisteet SPC:t
N01BA53tetrakaiini, yhdistelmvalmisteet SPC:t
N01BBAmidit SPC:t
N01BB01bupivakaiini SPC:t
N01BB02lidokaiini SPC:t
N01BB03mepivakaiini SPC:t
N01BB04prilokaiini SPC:t
N01BB05butanilikaiini SPC:t
N01BB06sinkokaiini SPC:t
N01BB07etidokaiini SPC:t
N01BB08artikaiini SPC:t
N01BB09ropivakaiini SPC:t
N01BB10levobupivakaiini SPC:t
N01BB20yhdistelmvalmisteet SPC:t
N01BB51bupivakaiini, yhdistelmvalmisteet SPC:t
N01BB52lidokaiini, yhdistelmvalmisteet SPC:t
N01BB53mepivakaiini, yhdistelmvalmisteet SPC:t
N01BB54prilokaiini, yhdistelmvalmisteet SPC:t
N01BB57etidokaiini, yhdistelmvalmisteet SPC:t
N01BB58artikaiini, yhdistelmvalmisteet SPC:t
N01BCBentsoehapon esterit SPC:t
N01BC01kokaiini SPC:t
N01BXMuut paikallispuudutteet SPC:t
N01BX01etyylikloridi SPC:t
N01BX02dykloniini SPC:t
N01BX03fenoli SPC:t
N01BX04kapsaisiini SPC:t
N02ANALGEETIT SPC:t
N02AOPIOIDIT SPC:t
N02AALuonnolliset opiumalkaloidit SPC:t
N02ABFenyylipiperidiinijohdokset SPC:t
N02ACDifenyylipropyyliamiinijohdokset SPC:t
N02ADBentsomorfaanijohdokset SPC:t
N02AEOripaviinijohdokset SPC:t
N02AFMorfinaanijohdokset SPC:t
N02AGOpiaattien tai opioidien ja spasmolyyttien yhdistelmvalmisteet SPC:t
N02AJOpioidien ja muiden analgeettien yhdistelmvalmisteet SPC:t
N02AXMuut opioidit SPC:t
N02BMUUT ANALGEETIT JA ANTIPYREETIT SPC:t
N02CMIGREENIL컴KKEET SPC:t
N03EPILEPSIAL컴KKEET SPC:t
N04PARKINSONISMIL컴KKEET SPC:t
N04AANTIKOLINERGIT SPC:t
N04BDOPAMINERGIT SPC:t
N05PSYKOOSI- JA NEUROOSIL컴KKEET SEK UNIL컴KKEET SPC:t
N05APSYKOOSIL컴KKEET SPC:t
N05BNEUROOSIL컴KKEET JA RAUHOITTAVAT AINEET SPC:t
N05CUNIL컴KKEET SPC:t
N06MASENNUSL컴KKEET JA KESKUSHERMOSTOA STIMULOIVAT L컴KEAINEET SPC:t
N07MUUT HERMOSTOON VAIKUTTAVAT L컴KEAINEET SPC:t
N07APARASYMPATOMIMEETIT SPC:t
N07BRIIPPUVUUDEN HOITOON TARKOITETUT L컴KKEET SPC:t
N07CHUIMAUSL컴KKEET SPC:t
N07XMUUT HERMOSTOON VAIKUTTAVAT L컴KEAINEET SPC:t
PLOISTEN JA HYNTEISTEN H컴T蘆N TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
RHENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN L컴KKEET SPC:t
SSILM- JA KORVATAUTIEN L컴KKEET SPC:t
S01SILM훂AUTIEN L컴KKEET SPC:t
S01AMIKROBIL컴KKEET SPC:t
S01BTULEHDUSL컴KKEET SPC:t
S01CTULEHDUS- JA MIKROBIL컴KKEIDEN YHDISTELM훆ALMISTEET SPC:t
S01EGLAUKOOMAL컴KKEET JA MIOOSIN AIHEUTTAVAT VALMISTEET SPC:t
S01EASympatomimeetit SPC:t
S01EBParasympatomimeetit SPC:t
S01ECHiilihappoanhydraasin estjt SPC:t
S01EC01asetatsolamidi SPC:t
S01EC02diklofenamidi SPC:t
S01EC03dortsolamidi SPC:t
S01EC04brintsolamidi SPC:t
S01EC05metatsolamidi SPC:t
S01EC54brintsolamidi, yhdistelmvalmisteet SPC:t
S01EDBeetasalpaajat SPC:t
S01EEProstaglandiinianalogit SPC:t
S01EXMuut glaukoomal狎kkeet SPC:t
S01FMYDRIAATIT JA SYKLOPLEGIAN AIHEUTTAVAT L컴KEAINEET SPC:t
S01FAAntikolinergit SPC:t
S01FBSympatomimeetit, lukuun ottamatta glaukoomal狎kkeit SPC:t
S01GVERISUONIA SUPISTAVAT L컴KEAINEET JA ALLERGIAL컴KKEET SPC:t
S01HPAIKALLISPUUDUTTEET SPC:t
S01JDIAGNOSTISET AINEET SPC:t
S01KKIRURGISET APUAINEET SPC:t
S01LSILM횼 VERISUONISAIRAUKSIEN L컴KKEET SPC:t
S01XMUUT SILM훂AUTIEN L컴KKEET SPC:t
S02KORVATAUTIEN L컴KKEET SPC:t
S02AMIKROBIL컴KKEET SPC:t
S02BKORTIKOSTEROIDIT SPC:t
S02CKORTIKOSTEROIDIEN JA MIKROBIL컴KKEIDEN YHDISTELM훆ALMISTEET SPC:t
S02DMUUT KORVATAUTIEN L컴KKEET SPC:t
S03SILM- JA KORVATAUTIEN L컴KKEET SPC:t
VMUUT SPC:t

Anatomis-terapeuttis-kemiallisessa (Anatomical Therapeutic Chemical, ATC) luokituksessa l狎kkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjrjestelm狎n ne vaikuttavat sek niiden kemiallisten, farmakologisten ja terapeuttisten ominaisuuksien mukaan.

ATC-luokitus

ATC-jrjestelmss l狎kkeet on luokiteltu ryhmiin viiteen eri tasoon. L狎kkeet on jaoteltu 14 p狎ryhm狎n (1. taso) ja edelleen nelj狎n alatasoon. Nist 2. ja 3. taso ovat terapeuttisia/farmakologisia alaryhmi, 4. taso ilmaisee joko farmakologisen, kemiallisen tai terapeuttisen ryhmn, johon l狎ke kuuluu ja 5. taso yksittisen kemiallisen aineen tai yhdistelmvalmisteen aineyhdistelmn. Toisessa, kolmannessa ja neljnness tasossa kytet狎n tunnistamiseen farmakologisia alaryhmi silloin, kun niit on pidetty tarkoituksenmukaisempina kuin terapeuttisia tai kemiallisia alaryhmi.

ATC-luokituksen selaus

ATC-luokkia voi tarkastella painamalla luokan tunnusta esim. A.
ATC-luokkaa vastaaviin valmisteyhteenvetoihin (SPC) p狎see painamalla linkki SPC:t.