ATC-luokitus

ARUUANSULATUSELINTEN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
BVERITAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
B01ANTITROMBOOTTISET LÄÄKEAINEET SPC:t
B02HEMOSTAATIT SPC:t
B03ANEMIALÄÄKKEET SPC:t
B05VEREN KORVIKKEET JA PERFUUSIOLIUOKSET SPC:t
B06MUUT HEMATOLOGISET VALMISTEET SPC:t
CSYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
DIHOTAUTILÄÄKKEET SPC:t
GSUKUPUOLI- JA VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET, SUKUPUOLIHORMONIT SPC:t
HSYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT HORMONIVALMISTEET, LUKUUN OTTAMATTA SUKUPUOLIHORMONEJA JA INSULIINEJA SPC:t
JSYSTEEMISESTI VAIKUTTAVAT INFEKTIOLÄÄKKEET SPC:t
J01SYSTEEMISET BAKTEERILÄÄKKEET SPC:t
J02SYSTEEMISET SIENILÄÄKKEET SPC:t
J04MYKOBAKTEERILÄÄKKEET SPC:t
J04ATUBERKULOOSILÄÄKKEET SPC:t
J04BLEPRALÄÄKKEET SPC:t
J05SYSTEEMISET VIRUSLÄÄKKEET SPC:t
J05AVIRUKSEEN VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET SPC:t
J05AATiosemikarbatsonit SPC:t
J05ABNukleosidit ja nukleotidit lukuun ottamatta käänteiskopioijan estäjiä SPC:t
J05ACSykliset amiinit SPC:t
J05ADFosfonihapon johdokset SPC:t
J05AEProteaasinestäjät SPC:t
J05AFKäänteiskopioijaentsyymin estäjät, nukleosidi- ja nukleotidirakenteiset SPC:t
J05AGKäänteiskopioijaentsyymin estäjät, muut kuin nukleosidirakenteiset SPC:t
J05AHNeuraminidaasin estäjät SPC:t
J05APHCV-infektion hoitoon tarkoitetut viruslääkkeet SPC:t
J05ARHIV-infektion hoitoon tarkoitetut viruslääkkeiden yhdistelmävalmisteet SPC:t
J05AR01tsidovudiini ja lamivudiini SPC:t
J05AR02lamivudiini ja abakaviiri SPC:t
J05AR03tenofoviiridisoproksiili ja emtrisitabiini SPC:t
J05AR04tsidovudiini, lamivudiini ja abakaviiri SPC:t
J05AR05tsidovudiini, lamivudiini ja nevirapiini SPC:t
J05AR06emtrisitabiini, tenofoviiridisoproksiili ja efavirentsi SPC:t
J05AR07stavudiini, lamivudiini ja nevirapiini SPC:t
J05AR08emtrisitabiini, tenofoviiridisoproksiili ja rilpiviriini SPC:t
J05AR09emtrisitabiini, tenofoviiridisoproksiili, elvitegraviiri ja kobisistaatti SPC:t
J05AR10lopinaviiri ja ritonaviiri SPC:t
J05AR11lamivudiini, tenofoviiridisoproksiili ja efavirentsi SPC:t
J05AR12lamivudiini ja tenofoviiridisoproksiili SPC:t
J05AR13lamivudiini, abakaviiri ja dolutegraviiri SPC:t
J05AR14darunaviiri ja kobisistaatti SPC:t
J05AR15atatsanaviiri ja kobisistaatti SPC:t
J05AR16lamivudiini ja raltegraviiri SPC:t
J05AR17emtrisitabiini ja tenofoviirialafenamidi SPC:t
J05AR18emtrisitabiini, tenofoviirialafenamidi, elvitegraviiri ja kobisistaatti SPC:t
J05AR19emtrisitabiini, tenofoviirialafenamidi ja rilpiviriini SPC:t
J05AR20emtrisitabiini, tenofoviirialafenamidi ja biktegraviiri SPC:t
J05AR21dolutegraviiri ja rilpiviriini SPC:t
J05AR22emtrisitabiini, tenofoviirialafenamidi, darunaviiri ja kobisistaatti SPC:t
J05AR23atatsanaviiri ja ritonaviiri SPC:t
J05AR24lamivudiini, tenofoviiridisoproksiili ja doraviriini SPC:t
J05AR25lamivudiini ja dolutegraviiri SPC:t
J05AR26darunaviiri ja ritonaviiri SPC:t
J05AR27lamivudiini, tenofoviiridisoproksiili ja dolutegraviiri SPC:t
J05AXMuut viruslääkkeet SPC:t
J06IMMUNOSEERUMIT JA IMMUNOGLOBULIINIT SPC:t
J07ROKOTTEET SPC:t
J07ABAKTEERIROKOTTEET SPC:t
J07BVIRUSROKOTTEET SPC:t
J07CBAKTEERI- JA VIRUSROKOTTEET YHDISTELMÄVALMISTEINA SPC:t
J07XMUUT ROKOTTEET SPC:t
LSYÖPÄLÄÄKKEET JA IMMUUNIVASTEEN MUUNTAJAT SPC:t
MTUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
M01TULEHDUSKIPU- JA REUMALÄÄKKEET SPC:t
M02LIHAS- JA NIVELSÄRKYJEN PAIKALLISHOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
M03LIHASRELAKSANTIT SPC:t
M04KIHTILÄÄKKEET SPC:t
M04AKIHTILÄÄKKEET SPC:t
M05LUUKUDOKSEEN VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET SPC:t
M09MUUT TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
NHERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET SPC:t
PLOISTEN JA HYÖNTEISTEN HÄÄTÖÖN TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
RHENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
R01NENÄN LIMAKALVOJEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
R02NIELUN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
R03AHTAUTTAVIEN HENGITYSTIESAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
R05YSKÄNLÄÄKKEET JA VILUSTUMISLÄÄKKEET SPC:t
R06SYSTEEMISET ANTIHISTAMIINIT SPC:t
R07MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
SSILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
VMUUT SPC:t
V01ALLERGEENIT SPC:t
V03MYRKYTYSTEN, YLIANNOSTUSTEN YM. HOITOON KÄYTETTÄVÄT VALMISTEET SPC:t
V04DIAGNOSTISET AINEET SPC:t
V06RAVINTOVALMISTEET SPC:t
V07TEKNISET VALMISTEET SPC:t
V08VARJOAINEET SPC:t
V09DIAGNOSTISET RADIOAKTIIVISET LÄÄKEVALMISTEET SPC:t
V10TERAPEUTTISET RADIOAKTIIVISET LÄÄKEVALMISTEET SPC:t
V20KIRURGISET SIDOKSET SPC:t

Anatomis-terapeuttis-kemiallisessa (Anatomical Therapeutic Chemical, ATC) luokituksessa lääkkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten ja  terapeuttisten ominaisuuksien mukaan.

ATC-luokitus

ATC-järjestelmässä lääkkeet on luokiteltu ryhmiin viiteen eri tasoon. Lääkkeet on jaoteltu 14 pääryhmään (1. taso) ja edelleen neljään alatasoon. Näistä 2. ja 3. taso ovat terapeuttisia/farmakologisia alaryhmiä, 4. taso ilmaisee joko farmakologisen, kemiallisen tai terapeuttisen ryhmän, johon lääke kuuluu ja 5. taso yksittäisen kemiallisen aineen tai yhdistelmävalmisteen aineyhdistelmän. Toisessa, kolmannessa ja neljännessä tasossa käytetään tunnistamiseen farmakologisia alaryhmiä silloin, kun niitä on pidetty tarkoituksenmukaisempina kuin terapeuttisia tai kemiallisia alaryhmiä.

ATC-luokituksen selaus

ATC-luokkia voi tarkastella painamalla luokan tunnusta esim. A.
ATC-luokkaa vastaaviin valmisteyhteenvetoihin (SPC) pääsee painamalla linkkiä SPC:t.