ATC-luokitus

ARUUANSULATUSELINTEN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
BVERITAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
B01ANTITROMBOOTTISET LÄÄKEAINEET SPC:t
B02HEMOSTAATIT SPC:t
B03ANEMIALÄÄKKEET SPC:t
B05VEREN KORVIKKEET JA PERFUUSIOLIUOKSET SPC:t
B06MUUT HEMATOLOGISET VALMISTEET SPC:t
CSYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
C01SYDÄNLÄÄKKEET SPC:t
C01ASYDÄNGLYKOSIDIT SPC:t
C01AADigitalisglykosidit SPC:t
C01ABSkillaglykosidit SPC:t
C01ACStrofantusglykosidit SPC:t
C01AXMuut sydänglykosidit SPC:t
C01BRYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET, RYHMÄT I JA III SPC:t
C01CSYMPATOMIMEETIT SPC:t
C01CAAdrenergiset ja dopaminergiset lääkeaineet SPC:t
C01CEFosfodiesteraasin estäjät SPC:t
C01CXMuut inotrooppiset lääkeaineet SPC:t
C01DISKEEMISEN SYDÄNTAUDIN LÄÄKKEET SPC:t
C01EMUUT SYDÄNLÄÄKKEET SPC:t
C02VERENPAINELÄÄKKEET SPC:t
C03DIUREETIT SPC:t
C04PERIFEERISET VASODILATOIJAT SPC:t
C05SUONIKOHJUJEN JA PERÄPUKAMIEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
C07BEETASALPAAJAT SPC:t
C08KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT SPC:t
C09RENIINI-ANGIOTENSIINIJÄRJESTELMÄÄN VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET SPC:t
C10LIPIDEJÄ MUUNTAVAT LÄÄKEAINEET SPC:t
DIHOTAUTILÄÄKKEET SPC:t
D01IHON SIENITAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
D02PEHMENTÄVÄT JA SUOJAAVAT VALMISTEET SPC:t
D03HAAVOJEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
D04KUTINAA LIEVITTÄVÄT LÄÄKEAINEET, SIS. ANTIHISTAMIINIT, PUUDUTTEET YM. SPC:t
D04AKUTINAA LIEVITTÄVÄT LÄÄKEAINEET, SIS. ANTIHISTAMIINIT, PUUDUTTEET YM. SPC:t
D05PSORIAASILÄÄKKEET SPC:t
D06PAIKALLISANTIBIOOTIT JA KEMOTERAPIA-AINEET SPC:t
D07IHONHOITOON KÄYTETTÄVÄT KORTIKOSTEROIDIT SPC:t
D08ANTISEPTIT JA DESINFEKTIOAINEET SPC:t
D09LÄÄKESITEET SPC:t
D10AKNELÄÄKKEET SPC:t
D11MUUT IHOTAUTIEN LÄÄKKEET SIS. LÄÄKESHAMPOOT SPC:t
GSUKUPUOLI- JA VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET, SUKUPUOLIHORMONIT SPC:t
HSYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT HORMONIVALMISTEET, LUKUUN OTTAMATTA SUKUPUOLIHORMONEJA JA INSULIINEJA SPC:t
H01AIVOLISÄKKEEN JA HYPOTALAMUKSEN HORMONIT SEKÄ ANALOGIT SPC:t
H01AAIVOLISÄKKEEN ETULOHKON HORMONIT JA ANALOGIT SPC:t
H01BAIVOLISÄKKEEN TAKALOHKON HORMONIT SPC:t
H01CHYPOTALAMUKSEN HORMONIT SPC:t
H02SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT KORTIKOSTEROIDIT SPC:t
H03KILPIRAUHASEN TOIMINTAHÄIRIÖIDEN HOITO SPC:t
H04HAIMAN HORMONIT SPC:t
H05KALSIUMTASAPAINOON VAIKUTTAVAT VALMISTEET SPC:t
JSYSTEEMISESTI VAIKUTTAVAT INFEKTIOLÄÄKKEET SPC:t
J01SYSTEEMISET BAKTEERILÄÄKKEET SPC:t
J02SYSTEEMISET SIENILÄÄKKEET SPC:t
J02ASYSTEEMISET SIENILÄÄKKEET SPC:t
J04MYKOBAKTEERILÄÄKKEET SPC:t
J05SYSTEEMISET VIRUSLÄÄKKEET SPC:t
J06IMMUNOSEERUMIT JA IMMUNOGLOBULIINIT SPC:t
J06AIMMUNOSEERUMIT SPC:t
J06BIMMUNOGLOBULIINIT SPC:t
J07ROKOTTEET SPC:t
LSYÖPÄLÄÄKKEET JA IMMUUNIVASTEEN MUUNTAJAT SPC:t
MTUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
NHERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET SPC:t
N01ANESTESIA-AINEET SPC:t
N02ANALGEETIT SPC:t
N02AOPIOIDIT SPC:t
N02AALuonnolliset opiumalkaloidit SPC:t
N02AA01morfiini SPC:t
N02AA02opium SPC:t
N02AA03hydromorfoni SPC:t
N02AA04nikomorfiini SPC:t
N02AA05oksikodoni SPC:t
N02AA08dihydrokodeiini SPC:t
N02AA10papavereeti SPC:t
N02AA51morfiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02AA53hydromorfoni ja naloksoni SPC:t
N02AA55oksikodoni ja naloksoni SPC:t
N02AA56oksikodoni ja naltreksoni SPC:t
N02AA58dihydrokodeiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02AA59kodeiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02AA79kodeiinin ja psyykenlääkkeen yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02ABFenyylipiperidiinijohdokset SPC:t
N02AB01ketobemidoni SPC:t
N02AB02petidiini SPC:t
N02AB03fentanyyli SPC:t
N02AB52petidiini, yhdistelmävalmisteet (ei psyykenlääkkeiden kanssa) SPC:t
N02AB72petidiinin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02ACDifenyylipropyyliamiinijohdokset SPC:t
N02ADBentsomorfaanijohdokset SPC:t
N02AEOripaviinijohdokset SPC:t
N02AE01buprenorfiini SPC:t
N02AFMorfinaanijohdokset SPC:t
N02AGOpiaattien tai opioidien ja spasmolyyttien yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02AJOpioidien ja muiden analgeettien yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02AXMuut opioidit SPC:t
N02BMUUT ANALGEETIT JA ANTIPYREETIT SPC:t
N02BASalisyylihappojohdokset, myös yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BA01asetyylisalisyylihappo SPC:t
N02BA02aloksipriini SPC:t
N02BA03koliinisalisylaatti SPC:t
N02BA04natriumsalisylaatti SPC:t
N02BA05salisyyliamidi SPC:t
N02BA06salisyylisalisylaatti SPC:t
N02BA07etentsamidi SPC:t
N02BA08morfoliinisalisylaatti SPC:t
N02BA09dipyrosetyyli SPC:t
N02BA10benorilaatti SPC:t
N02BA11diflunisaali SPC:t
N02BA12kaliumsalisylaatti SPC:t
N02BA14guasetisaali SPC:t
N02BA15karbasalaattikalsium SPC:t
N02BA16imidatsolisalisylaatti SPC:t
N02BA51asetyylisalisyylihappo, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BA55salisyyliamidi, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BA57etentsamidi, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BA59dipyrosetyyli, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BA65karbasalaattikalsium, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BA71asetyylisalisyylihapon ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BA75salisyyliamidin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BA77etentsamidin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BA79dipyrosetyylin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BBPyratsolonit SPC:t
N02BEAnilidit, myös yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BE01parasetamoli SPC:t
N02BE03fenasetiini SPC:t
N02BE04busetiini SPC:t
N02BE05propasetamoli SPC:t
N02BE51parasetamoli, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BE53fenasetiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BE54busetiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BE71parasetamolin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BE73fenasetiinin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BE74busetiinin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02BGMuut, myös yhdistelmävalmisteet SPC:t
N02CMIGREENILÄÄKKEET SPC:t
N02CATorajyväalkaloidit SPC:t
N02CBKortikosteroidijohdokset SPC:t
N02CCSelektiiviset 5HT1-reseptoriagonistit SPC:t
N02CC01sumatriptaani SPC:t
N02CC02naratriptaani SPC:t
N02CC03tsolmitriptaani SPC:t
N02CC04ritsatriptaani SPC:t
N02CC05almotriptaani SPC:t
N02CC06eletriptaani SPC:t
N02CC07frovatriptaani SPC:t
N02CDKalsitoniinigeeniin liittyvän peptidin (CGRP) antagonistit SPC:t
N02CXMuut migreenilääkkeet SPC:t
N03EPILEPSIALÄÄKKEET SPC:t
N04PARKINSONISMILÄÄKKEET SPC:t
N05PSYKOOSI- JA NEUROOSILÄÄKKEET SEKÄ UNILÄÄKKEET SPC:t
N06MASENNUSLÄÄKKEET JA KESKUSHERMOSTOA STIMULOIVAT LÄÄKEAINEET SPC:t
N06AMASENNUSLÄÄKKEET SPC:t
N06AAEpäselektiiviset monoamiinien takaisinoton estäjät SPC:t
N06AA01desipramiini SPC:t
N06AA02imipramiini SPC:t
N06AA03imipramiinioksidi SPC:t
N06AA04klomipramiini SPC:t
N06AA05opipramoli SPC:t
N06AA06trimipramiini SPC:t
N06AA07lofepramiini SPC:t
N06AA08dibentsepiini SPC:t
N06AA09amitriptyliini SPC:t
N06AA10nortriptyliini SPC:t
N06AA11protriptyliini SPC:t
N06AA12doksepiini SPC:t
N06AA13iprindoli SPC:t
N06AA14melitraseeni SPC:t
N06AA15butriptyliini SPC:t
N06AA16dosulepiini SPC:t
N06AA17amoksapiini SPC:t
N06AA18dimetakriini SPC:t
N06AA19amineptiini SPC:t
N06AA21maprotiliini SPC:t
N06AA23kinupramiini SPC:t
N06ABSelektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät SPC:t
N06AFEpäselektiiviset MAO:n estäjät SPC:t
N06AGSelektiiviset MAO-A:n estäjät SPC:t
N06AXMuut masennuslääkkeet SPC:t
N06BKESKUSHERMOSTOA STIMULOIVAT LÄÄKEAINEET SPC:t
N06BAKeskushermostoon vaikuttavat sympatomimeetit SPC:t
N06BA01amfetamiini SPC:t
N06BA02deksamfetamiini SPC:t
N06BA03metamfetamiini SPC:t
N06BA04metyylifenidaatti SPC:t
N06BA05pemoliini SPC:t
N06BA06fenkamfamiini SPC:t
N06BA07modafiniili SPC:t
N06BA08fenotsoloni SPC:t
N06BA09atomoksetiini SPC:t
N06BA10fenetylliini SPC:t
N06BA11deksmetyylifenidaatti SPC:t
N06BA12lisdeksamfetamiini SPC:t
N06BA13armodafiniili SPC:t
N06BA14solriamfetoli SPC:t
N06BCKsantiinijohdokset SPC:t
N06BXMuut keskushermostoa stimuloivat lääkeaineet SPC:t
N06BX01meklofenoksaatti SPC:t
N06BX02pyritinoli SPC:t
N06BX03pirasetaami SPC:t
N06BX04deanoli SPC:t
N06BX05fipeksidi SPC:t
N06BX06sitikoliini SPC:t
N06BX07oksirasetaami SPC:t
N06BX08pirisudanoli SPC:t
N06BX09linopirdiini SPC:t
N06BX10nitsofenoni SPC:t
N06BX11anirasetaami SPC:t
N06BX12asetyylikarnitiini SPC:t
N06BX13idebenoni SPC:t
N06BX14prolintaani SPC:t
N06BX15pipradroli SPC:t
N06BX16pramirasetaami SPC:t
N06BX17adrafiniili SPC:t
N06BX18vinposetiini SPC:t
N06BX21mebikaari SPC:t
N06BX22fenibuutti SPC:t
N06CPSYYKENLÄÄKKEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET SPC:t
N06DDEMENTIALÄÄKKEET SPC:t
N07MUUT HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET SPC:t
PLOISTEN JA HYÖNTEISTEN HÄÄTÖÖN TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
RHENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
SSILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
S01SILMÄTAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
S02KORVATAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
S03SILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
VMUUT SPC:t

Anatomis-terapeuttis-kemiallisessa (Anatomical Therapeutic Chemical, ATC) luokituksessa lääkkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten ja  terapeuttisten ominaisuuksien mukaan.

ATC-luokitus

ATC-järjestelmässä lääkkeet on luokiteltu ryhmiin viiteen eri tasoon. Lääkkeet on jaoteltu 14 pääryhmään (1. taso) ja edelleen neljään alatasoon. Näistä 2. ja 3. taso ovat terapeuttisia/farmakologisia alaryhmiä, 4. taso ilmaisee joko farmakologisen, kemiallisen tai terapeuttisen ryhmän, johon lääke kuuluu ja 5. taso yksittäisen kemiallisen aineen tai yhdistelmävalmisteen aineyhdistelmän. Toisessa, kolmannessa ja neljännessä tasossa käytetään tunnistamiseen farmakologisia alaryhmiä silloin, kun niitä on pidetty tarkoituksenmukaisempina kuin terapeuttisia tai kemiallisia alaryhmiä.

ATC-luokituksen selaus

ATC-luokkia voi tarkastella painamalla luokan tunnusta esim. A.
ATC-luokkaa vastaaviin valmisteyhteenvetoihin (SPC) pääsee painamalla linkkiä SPC:t.