ATC-luokitus

ARUUANSULATUSELINTEN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
A01SUUN JA HAMPAIDEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
A02LIIKAHAPPOISUUDEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
A02AANTASIDIT SPC:t
A02AAMagnesiumyhdisteet SPC:t
A02ABAluminiumyhdisteet SPC:t
A02ACKalsiumyhdisteet SPC:t
A02ADAluminiumia, kalsiumia ja magnesiumia sisältävät yhdistelmävalmisteet SPC:t
A02AFAntasideja ja kaasunmuodostusta vähentäviä lääkeaineita sisältävät yhdistelmävalmisteet SPC:t
A02AGSpasmolyyttejä sisältävät antasidit SPC:t
A02AHNatriumbikarbonaattia sisältävät antasidit SPC:t
A02AXMuut antasidiyhdistelmävalmisteet SPC:t
A02BMAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVAN SEKÄ REFLUKSITAUDIN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
A02BAH2-reseptorisalpaajat SPC:t
A02BA01simetidiini SPC:t
A02BA02ranitidiini SPC:t
A02BA03famotidiini SPC:t
A02BA04nitsatidiini SPC:t
A02BA05niperotidiini SPC:t
A02BA06roksatidiini SPC:t
A02BA07ranitidiinivismuttisitraatti SPC:t
A02BA08lafutidiini SPC:t
A02BA51simetidiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
A02BA53famotidiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
A02BBProstaglandiinit SPC:t
A02BCProtonipumpun estäjät SPC:t
A02BDHelicobacter pylorin häätöön tarkoitetut yhdistelmäpakkaukset SPC:t
A02BD01omepratsoli, amoksisilliini ja metronidatsoli SPC:t
A02BD02lansopratsoli, metronidatsoli ja tetrasykliini SPC:t
A02BD03lansopratsoli, metronidatsoli ja amoksisilliini SPC:t
A02BD04pantopratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD05omepratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD06esomepratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD07lansopratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD08vismuttisubsitraatti, metronidatsoli ja tetrasykliini SPC:t
A02BD09lansopratsoli, klaritromysiini ja tinidatsoli SPC:t
A02BD10lansopratsoli, amoksisilliini ja levofloksasiini SPC:t
A02BD11pantopratsoli, amoksisilliini, klaritromysiini ja metronidatsoli SPC:t
A02BD12rabepratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD13rabepratsoli, amoksisilliini ja metronidatsoli SPC:t
A02BD14vonopratsaani, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD15vonopratsaani, amoksisilliini ja metronidatsoli SPC:t
A02BXMuut maha- ja pohjukaissuolihaavan sekä refluksitaudin hoitoon tarkoitetut valmisteet SPC:t
A02BX01karbenoksoloni SPC:t
A02BX02sukralfaatti SPC:t
A02BX03pirentsepiini SPC:t
A02BX04metiosulfoniumkloridi SPC:t
A02BX05vismuttisubsitraatti SPC:t
A02BX06proglumidi SPC:t
A02BX07gefarnaatti SPC:t
A02BX08sulglikotidi SPC:t
A02BX09asetoksoloni SPC:t
A02BX10tsolimidiini SPC:t
A02BX11troksipidi SPC:t
A02BX12vismuttisubnitraatti SPC:t
A02BX13algiinihappo SPC:t
A02BX14rebamipidi SPC:t
A02BX51karbenoksoloni, yhdistelmävalmisteet SPC:t
A02BX71karbenoksoloni ja psyykenlääke SPC:t
A02BX77gefarnaatti ja psyykenlääke SPC:t
A02XMUUT LIIKAHAPPOISUUDEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
A03RUUANSULATUSKANAVAN TOIMINNALLISTEN HÄIRIÖIDEN LÄÄKKEET SPC:t
A04PAHOINVOINTILÄÄKKEET SPC:t
A05SAPENERITYSTÄ LISÄÄVÄT VALMISTEET JA MAKSAN SUOJA-AINEET SPC:t
A05ASAPPILÄÄKKEET SPC:t
A05BMAKSAN SUOJA-AINEET JA LIPOTROOPPISET AINEET SPC:t
A05CSAPENERITYSTÄ LISÄÄVIEN LÄÄKEAINEIDEN JA LIPOTROOPPISTEN AINEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET SPC:t
A06UMMETUSLÄÄKKEET SPC:t
A07RIPULIN JA SUOLISTOINFEKTIOIDEN LÄÄKKEET SPC:t
A07ASUOLISTOINFEKTIOLÄÄKKEET SPC:t
A07AAAntibiootit SPC:t
A07AA01neomysiini SPC:t
A07AA02nystatiini SPC:t
A07AA03natamysiini SPC:t
A07AA04streptomysiini SPC:t
A07AA05polymyksiini B SPC:t
A07AA06paromomysiini SPC:t
A07AA07amfoterisiini SPC:t
A07AA08kanamysiini SPC:t
A07AA09vankomysiini SPC:t
A07AA10kolistiini SPC:t
A07AA11rifaksimiini SPC:t
A07AA12fidaksomisiini SPC:t
A07AA13rifamysiini SPC:t
A07AA51neomysiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
A07AA54streptomysiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
A07ABSulfonamidit SPC:t
A07ACImidatsolijohdokset SPC:t
A07AXMuut suolistoinfektiolääkkeet SPC:t
A07AX01broksikinoliini SPC:t
A07AX02asetarsoli SPC:t
A07AX03nifuroksatsidi SPC:t
A07AX04nifurtsidi SPC:t
A07BADSORBOIVAT VALMISTEET SPC:t
A07CELEKTROLYYTTEJÄ JA HIILIHYDRAATTEJA SISÄLTÄVÄT VALMISTEET SPC:t
A07DSUOLEN LIIKKUVUUTTA ESTÄVÄT LÄÄKEAINEET SPC:t
A07ESUOLISTOTULEHDUSTEN LÄÄKKEET SPC:t
A07FMIKRO-ORGANISMEJA SISÄLTÄVÄT RIPULILÄÄKKEET SPC:t
A07XMUUT RIPULILÄÄKKEET SPC:t
A08LAIHDUTUSLÄÄKKEET, LUKUUN OTTAMATTA DIEETTIVALMISTEITA SPC:t
A08ALAIHDUTUSLÄÄKKEET, LUKUUN OTTAMATTA DIEETTIVALMISTEITA SPC:t
A09RUUANSULATUSTA EDISTÄVÄT VALMISTEET, SIS. ENTSYYMIT SPC:t
A10DIABETESLÄÄKKEET SPC:t
A11VITAMIINIT SPC:t
A12KIVENNÄISAINEET SPC:t
A13TOONIKUMIT SPC:t
A14SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT ANABOLISET LÄÄKEAINEET SPC:t
A15RUOKAHALUA LISÄÄVÄT LÄÄKEAINEET SPC:t
A16MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
BVERITAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
CSYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
DIHOTAUTILÄÄKKEET SPC:t
GSUKUPUOLI- JA VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET, SUKUPUOLIHORMONIT SPC:t
G01GYNEKOLOGISET MIKROBILÄÄKKEET JA ANTISEPTIT SPC:t
G01AMIKROBILÄÄKKEET, LUKUUN OTTAMATTA YHDISTELMÄVALMISTEITA KORTIKOSTEROIDIEN KANSSA SPC:t
G01BMIKROBILÄÄKKEIDEN, ANTISEPTIEN JA KORTIKOSTEROIDIEN YHDISTELMÄVALMISTEET SPC:t
G02MUUT GYNEKOLOGISET VALMISTEET SPC:t
G03SUKUPUOLIHORMONIT JA GENITAALIJÄRJESTELMÄÄN VAIKUTTAVAT AINEET SPC:t
G04VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
HSYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT HORMONIVALMISTEET, LUKUUN OTTAMATTA SUKUPUOLIHORMONEJA JA INSULIINEJA SPC:t
JSYSTEEMISESTI VAIKUTTAVAT INFEKTIOLÄÄKKEET SPC:t
LSYÖPÄLÄÄKKEET JA IMMUUNIVASTEEN MUUNTAJAT SPC:t
MTUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
NHERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET SPC:t
N01ANESTESIA-AINEET SPC:t
N01AYLEISANESTEETIT SPC:t
N01BPAIKALLISPUUDUTTEET SPC:t
N01BAAminobentsoehapon esterit SPC:t
N01BA01metabutetamiini SPC:t
N01BA02prokaiini SPC:t
N01BA03tetrakaiini SPC:t
N01BA04klooriprokaiini SPC:t
N01BA05bentsokaiini SPC:t
N01BA52prokaiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N01BA53tetrakaiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N01BBAmidit SPC:t
N01BB01bupivakaiini SPC:t
N01BB02lidokaiini SPC:t
N01BB03mepivakaiini SPC:t
N01BB04prilokaiini SPC:t
N01BB05butanilikaiini SPC:t
N01BB06sinkokaiini SPC:t
N01BB07etidokaiini SPC:t
N01BB08artikaiini SPC:t
N01BB09ropivakaiini SPC:t
N01BB10levobupivakaiini SPC:t
N01BB20yhdistelmävalmisteet SPC:t
N01BB51bupivakaiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N01BB52lidokaiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N01BB53mepivakaiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N01BB54prilokaiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N01BB57etidokaiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N01BB58artikaiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N01BCBentsoehapon esterit SPC:t
N01BC01kokaiini SPC:t
N01BXMuut paikallispuudutteet SPC:t
N01BX01etyylikloridi SPC:t
N01BX02dykloniini SPC:t
N01BX03fenoli SPC:t
N01BX04kapsaisiini SPC:t
N02ANALGEETIT SPC:t
N02AOPIOIDIT SPC:t
N02BMUUT ANALGEETIT JA ANTIPYREETIT SPC:t
N02CMIGREENILÄÄKKEET SPC:t
N03EPILEPSIALÄÄKKEET SPC:t
N04PARKINSONISMILÄÄKKEET SPC:t
N05PSYKOOSI- JA NEUROOSILÄÄKKEET SEKÄ UNILÄÄKKEET SPC:t
N05APSYKOOSILÄÄKKEET SPC:t
N05BNEUROOSILÄÄKKEET JA RAUHOITTAVAT AINEET SPC:t
N05BABentsodiatsepiinijohdokset SPC:t
N05BA01diatsepaami SPC:t
N05BA02klooridiatsepoksidi SPC:t
N05BA03medatsepaami SPC:t
N05BA04oksatsepaami SPC:t
N05BA05kaliumkloratsepaatti SPC:t
N05BA06loratsepaami SPC:t
N05BA07adinatsolaami SPC:t
N05BA08bromatsepaami SPC:t
N05BA09klobatsaami SPC:t
N05BA10ketatsolaami SPC:t
N05BA11pratsepaami SPC:t
N05BA12alpratsolaami SPC:t
N05BA13halatsepaami SPC:t
N05BA14pinatsepaami SPC:t
N05BA15kamatsepaami SPC:t
N05BA16nordatsepaami SPC:t
N05BA17fludiatsepaami SPC:t
N05BA18etyyliloflatsepaatti SPC:t
N05BA19etitsolaami SPC:t
N05BA21klotiatsepaami SPC:t
N05BA22kloksatsolaami SPC:t
N05BA23tofisopaami SPC:t
N05BA24bentatsepaami SPC:t
N05BA56loratsepaami, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N05BBDifenyylimetaanijohdokset SPC:t
N05BB01hydroksitsiini SPC:t
N05BB02kaptodiaami SPC:t
N05BB51hydroksitsiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N05BCKarbamaatit SPC:t
N05BDDibentsobisyklo-oktadieenijohdokset SPC:t
N05BEAtsaspirodekanedionijohdokset SPC:t
N05BXMuut SPC:t
N05CUNILÄÄKKEET SPC:t
N05CABarbituraatit SPC:t
N05CA01pentobarbitaali SPC:t
N05CA02amobarbitaali SPC:t
N05CA03butobarbitaali SPC:t
N05CA04barbitaali SPC:t
N05CA05aprobarbitaali SPC:t
N05CA06sekobarbitaali SPC:t
N05CA07talbutaali SPC:t
N05CA08vinyylibitaali SPC:t
N05CA09vinbarbitaali SPC:t
N05CA10syklobarbitaali SPC:t
N05CA11heptabarbitaali SPC:t
N05CA12reposaali SPC:t
N05CA15metoheksitaali SPC:t
N05CA16heksobarbitaali SPC:t
N05CA19tiopentaali SPC:t
N05CA20etallobarbitaali SPC:t
N05CA21allobarbitaali SPC:t
N05CA22proksibarbaali SPC:t
N05CBBarbituraattiyhdistelmävalmisteet SPC:t
N05CB01barbituraattiyhdistelmävalmisteet SPC:t
N05CB02barbituraattien ja muiden lääkeaineiden yhdistelmävalmisteet SPC:t
N05CCAldehydit ja niiden johdokset SPC:t
N05CC01kloraalihydraatti SPC:t
N05CC02kloralodoli SPC:t
N05CC03asetyyliglysiiniamidikloraalihydraatti SPC:t
N05CC04dikloraalifenatsoni SPC:t
N05CC05paraldehydi SPC:t
N05CDBentsodiatsepiinijohdokset SPC:t
N05CD01fluratsepaami SPC:t
N05CD02nitratsepaami SPC:t
N05CD03flunitratsepaami SPC:t
N05CD04estatsolaami SPC:t
N05CD05triatsolaami SPC:t
N05CD06lormetatsepaami SPC:t
N05CD07tematsepaami SPC:t
N05CD08midatsolaami SPC:t
N05CD09brotitsolaami SPC:t
N05CD10kvatsepaami SPC:t
N05CD11lopratsolaami SPC:t
N05CD12doksefatsepaami SPC:t
N05CD13sinolatsepaami SPC:t
N05CD14remimatsolaami SPC:t
N05CEPiperidiinidionijohdokset SPC:t
N05CFBentsodiatsepiinin kaltaiset lääkeaineet SPC:t
N05CHMelatoniinireseptoriagonistit SPC:t
N05CMMuut unilääkkeet SPC:t
N05CM01metakvaloni SPC:t
N05CM02klometiatsoli SPC:t
N05CM03bromisovaali SPC:t
N05CM04karbromaali SPC:t
N05CM05skopolamiini SPC:t
N05CM06propiomatsiini SPC:t
N05CM07triklofossi SPC:t
N05CM08etklorvinoli SPC:t
N05CM09Valerianae radix SPC:t
N05CM10heksapropymaatti SPC:t
N05CM11bromidit SPC:t
N05CM12apronaali SPC:t
N05CM13valnoktamidi SPC:t
N05CM15metyylipentynoli SPC:t
N05CM16niapratsiini SPC:t
N05CM18deksmedetomidiini SPC:t
N05CM19suvoreksantti SPC:t
N05CXYhdistelmävalmisteet, lukuun ottamatta barbituraatteja SPC:t
N05CX01meprobamaatti, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N05CX02metakvaloni, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N05CX03metyylipentynoli, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N05CX04klometiatsoli, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N05CX05emeproni, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N05CX06dipiperonyyliaminoetanoli, yhdistelmävalmisteet SPC:t
N06MASENNUSLÄÄKKEET JA KESKUSHERMOSTOA STIMULOIVAT LÄÄKEAINEET SPC:t
N07MUUT HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET SPC:t
PLOISTEN JA HYÖNTEISTEN HÄÄTÖÖN TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
RHENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
SSILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
S01SILMÄTAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
S02KORVATAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
S03SILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
VMUUT SPC:t
V01ALLERGEENIT SPC:t
V03MYRKYTYSTEN, YLIANNOSTUSTEN YM. HOITOON KÄYTETTÄVÄT VALMISTEET SPC:t
V04DIAGNOSTISET AINEET SPC:t
V04BVIRTSATESTIT SPC:t
V04CMUUT DIAGNOSTISET AINEET SPC:t
V04CADiabetestestit SPC:t
V04CBRasvan imeytymistestit SPC:t
V04CB01A-vitamiinikonsentraatit SPC:t
V04CCSappitiehyttestit SPC:t
V04CDAivolisäkkeen toimintakokeet SPC:t
V04CD01metyraponi SPC:t
V04CD03sermoreliini SPC:t
V04CD04kortikoliberiini SPC:t
V04CD05somatoreliini SPC:t
V04CD06masimoreliini SPC:t
V04CEMaksan toimintakokeet SPC:t
V04CFTuberkuloositestit SPC:t
V04CGMahahapon eritystestit SPC:t
V04CHMunuaisen toimintakokeet ja virtsateiden vaurioiden testit SPC:t
V04CH01inuliini ja muut polyfruktosaanit SPC:t
V04CH02indigokarmiini SPC:t
V04CH03fenolisulfoniftaleiini SPC:t
V04CH04alsaktidi SPC:t
V04CH30aminohippuurihappo SPC:t
V04CJKilpirauhasen toimintakokeet SPC:t
V04CKHaiman toimintakokeet SPC:t
V04CLAllergiatestit SPC:t
V04CMHedelmällisyystestit SPC:t
V04CXMuut diagnostiset aineet SPC:t
V04CX01indosyaniinivihreä SPC:t
V04CX02foolihappo SPC:t
V04CX03metakoliini SPC:t
V04CX04mannitoli SPC:t
V04CX0513C-urea SPC:t
V04CX06heksaminolevulinaatti SPC:t
V04CX07edrofonium SPC:t
V04CX08hiilimonoksidi SPC:t
V04CX09patenttisininen SPC:t
V06RAVINTOVALMISTEET SPC:t
V07TEKNISET VALMISTEET SPC:t
V07ATEKNISET VALMISTEET SPC:t
V08VARJOAINEET SPC:t
V09DIAGNOSTISET RADIOAKTIIVISET LÄÄKEVALMISTEET SPC:t
V10TERAPEUTTISET RADIOAKTIIVISET LÄÄKEVALMISTEET SPC:t
V20KIRURGISET SIDOKSET SPC:t

Anatomis-terapeuttis-kemiallisessa (Anatomical Therapeutic Chemical, ATC) luokituksessa lääkkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten ja  terapeuttisten ominaisuuksien mukaan.

ATC-luokitus

ATC-järjestelmässä lääkkeet on luokiteltu ryhmiin viiteen eri tasoon. Lääkkeet on jaoteltu 14 pääryhmään (1. taso) ja edelleen neljään alatasoon. Näistä 2. ja 3. taso ovat terapeuttisia/farmakologisia alaryhmiä, 4. taso ilmaisee joko farmakologisen, kemiallisen tai terapeuttisen ryhmän, johon lääke kuuluu ja 5. taso yksittäisen kemiallisen aineen tai yhdistelmävalmisteen aineyhdistelmän. Toisessa, kolmannessa ja neljännessä tasossa käytetään tunnistamiseen farmakologisia alaryhmiä silloin, kun niitä on pidetty tarkoituksenmukaisempina kuin terapeuttisia tai kemiallisia alaryhmiä.

ATC-luokituksen selaus

ATC-luokkia voi tarkastella painamalla luokan tunnusta esim. A.
ATC-luokkaa vastaaviin valmisteyhteenvetoihin (SPC) pääsee painamalla linkkiä SPC:t.