ATC-luokitus

ARUUANSULATUSELINTEN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
A01SUUN JA HAMPAIDEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
A02LIIKAHAPPOISUUDEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
A02AANTASIDIT SPC:t
A02AAMagnesiumyhdisteet SPC:t
A02ABAluminiumyhdisteet SPC:t
A02ACKalsiumyhdisteet SPC:t
A02ADAluminiumia, kalsiumia ja magnesiumia sisältävät yhdistelmävalmisteet SPC:t
A02AFAntasideja ja kaasunmuodostusta vähentäviä lääkeaineita sisältävät yhdistelmävalmisteet SPC:t
A02AGSpasmolyyttejä sisältävät antasidit SPC:t
A02AHNatriumbikarbonaattia sisältävät antasidit SPC:t
A02AXMuut antasidiyhdistelmävalmisteet SPC:t
A02BMAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVAN SEKÄ REFLUKSITAUDIN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
A02BAH2-reseptorisalpaajat SPC:t
A02BA01simetidiini SPC:t
A02BA02ranitidiini SPC:t
A02BA03famotidiini SPC:t
A02BA04nitsatidiini SPC:t
A02BA05niperotidiini SPC:t
A02BA06roksatidiini SPC:t
A02BA07ranitidiinivismuttisitraatti SPC:t
A02BA08lafutidiini SPC:t
A02BA51simetidiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
A02BA53famotidiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
A02BBProstaglandiinit SPC:t
A02BCProtonipumpun estäjät SPC:t
A02BDHelicobacter pylorin häätöön tarkoitetut yhdistelmäpakkaukset SPC:t
A02BD01omepratsoli, amoksisilliini ja metronidatsoli SPC:t
A02BD02lansopratsoli, metronidatsoli ja tetrasykliini SPC:t
A02BD03lansopratsoli, metronidatsoli ja amoksisilliini SPC:t
A02BD04pantopratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD05omepratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD06esomepratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD07lansopratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD08vismuttisubsitraatti, metronidatsoli ja tetrasykliini SPC:t
A02BD09lansopratsoli, klaritromysiini ja tinidatsoli SPC:t
A02BD10lansopratsoli, amoksisilliini ja levofloksasiini SPC:t
A02BD11pantopratsoli, amoksisilliini, klaritromysiini ja metronidatsoli SPC:t
A02BD12rabepratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD13rabepratsoli, amoksisilliini ja metronidatsoli SPC:t
A02BD14vonopratsaani, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD15vonopratsaani, amoksisilliini ja metronidatsoli SPC:t
A02BXMuut maha- ja pohjukaissuolihaavan sekä refluksitaudin hoitoon tarkoitetut valmisteet SPC:t
A02BX01karbenoksoloni SPC:t
A02BX02sukralfaatti SPC:t
A02BX03pirentsepiini SPC:t
A02BX04metiosulfoniumkloridi SPC:t
A02BX05vismuttisubsitraatti SPC:t
A02BX06proglumidi SPC:t
A02BX07gefarnaatti SPC:t
A02BX08sulglikotidi SPC:t
A02BX09asetoksoloni SPC:t
A02BX10tsolimidiini SPC:t
A02BX11troksipidi SPC:t
A02BX12vismuttisubnitraatti SPC:t
A02BX13algiinihappo SPC:t
A02BX14rebamipidi SPC:t
A02BX51karbenoksoloni, yhdistelmävalmisteet SPC:t
A02BX71karbenoksoloni ja psyykenlääke SPC:t
A02BX77gefarnaatti ja psyykenlääke SPC:t
A02XMUUT LIIKAHAPPOISUUDEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
A03RUUANSULATUSKANAVAN TOIMINNALLISTEN HÄIRIÖIDEN LÄÄKKEET SPC:t
A04PAHOINVOINTILÄÄKKEET SPC:t
A05SAPENERITYSTÄ LISÄÄVÄT VALMISTEET JA MAKSAN SUOJA-AINEET SPC:t
A05ASAPPILÄÄKKEET SPC:t
A05BMAKSAN SUOJA-AINEET JA LIPOTROOPPISET AINEET SPC:t
A05CSAPENERITYSTÄ LISÄÄVIEN LÄÄKEAINEIDEN JA LIPOTROOPPISTEN AINEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET SPC:t
A06UMMETUSLÄÄKKEET SPC:t
A07RIPULIN JA SUOLISTOINFEKTIOIDEN LÄÄKKEET SPC:t
A07ASUOLISTOINFEKTIOLÄÄKKEET SPC:t
A07AAAntibiootit SPC:t
A07AA01neomysiini SPC:t
A07AA02nystatiini SPC:t
A07AA03natamysiini SPC:t
A07AA04streptomysiini SPC:t
A07AA05polymyksiini B SPC:t
A07AA06paromomysiini SPC:t
A07AA07amfoterisiini SPC:t
A07AA08kanamysiini SPC:t
A07AA09vankomysiini SPC:t
A07AA10kolistiini SPC:t
A07AA11rifaksimiini SPC:t
A07AA12fidaksomisiini SPC:t
A07AA13rifamysiini SPC:t
A07AA51neomysiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
A07AA54streptomysiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
A07ABSulfonamidit SPC:t
A07ACImidatsolijohdokset SPC:t
A07AXMuut suolistoinfektiolääkkeet SPC:t
A07AX01broksikinoliini SPC:t
A07AX02asetarsoli SPC:t
A07AX03nifuroksatsidi SPC:t
A07AX04nifurtsidi SPC:t
A07BADSORBOIVAT VALMISTEET SPC:t
A07CELEKTROLYYTTEJÄ JA HIILIHYDRAATTEJA SISÄLTÄVÄT VALMISTEET SPC:t
A07DSUOLEN LIIKKUVUUTTA ESTÄVÄT LÄÄKEAINEET SPC:t
A07ESUOLISTOTULEHDUSTEN LÄÄKKEET SPC:t
A07FMIKRO-ORGANISMEJA SISÄLTÄVÄT RIPULILÄÄKKEET SPC:t
A07XMUUT RIPULILÄÄKKEET SPC:t
A08LAIHDUTUSLÄÄKKEET, LUKUUN OTTAMATTA DIEETTIVALMISTEITA SPC:t
A08ALAIHDUTUSLÄÄKKEET, LUKUUN OTTAMATTA DIEETTIVALMISTEITA SPC:t
A09RUUANSULATUSTA EDISTÄVÄT VALMISTEET, SIS. ENTSYYMIT SPC:t
A10DIABETESLÄÄKKEET SPC:t
A11VITAMIINIT SPC:t
A12KIVENNÄISAINEET SPC:t
A13TOONIKUMIT SPC:t
A14SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT ANABOLISET LÄÄKEAINEET SPC:t
A15RUOKAHALUA LISÄÄVÄT LÄÄKEAINEET SPC:t
A16MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
BVERITAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
CSYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
DIHOTAUTILÄÄKKEET SPC:t
GSUKUPUOLI- JA VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET, SUKUPUOLIHORMONIT SPC:t
G01GYNEKOLOGISET MIKROBILÄÄKKEET JA ANTISEPTIT SPC:t
G02MUUT GYNEKOLOGISET VALMISTEET SPC:t
G03SUKUPUOLIHORMONIT JA GENITAALIJÄRJESTELMÄÄN VAIKUTTAVAT AINEET SPC:t
G04VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
HSYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT HORMONIVALMISTEET, LUKUUN OTTAMATTA SUKUPUOLIHORMONEJA JA INSULIINEJA SPC:t
JSYSTEEMISESTI VAIKUTTAVAT INFEKTIOLÄÄKKEET SPC:t
J01SYSTEEMISET BAKTEERILÄÄKKEET SPC:t
J01ATETRASYKLIINIT SPC:t
J01BAMFENIKOLIT SPC:t
J01CBEETALAKTAAMIRAKENTEISET BAKTEERILÄÄKKEET, PENISILLIINIT SPC:t
J01DMUUT BEETALAKTAAMIRAKENTEISET BAKTEERILÄÄKKEET SPC:t
J01ESULFONAMIDIT JA TRIMETOPRIIMIVALMISTEET SPC:t
J01EATrimetopriimi ja johdokset SPC:t
J01EBLyhytvaikutteiset sulfonamidit SPC:t
J01ECKeskipitkävaikutteiset sulfonamidit SPC:t
J01EDPitkävaikutteiset sulfonamidit SPC:t
J01EESulfonamidien ja trimetopriimin yhdistelmävalmisteet, myös johdokset SPC:t
J01FMAKROLIDIT, LINKOSAMIDIT JA STREPTOGRAMIINIT SPC:t
J01GAMINOGLYKOSIDIT SPC:t
J01MKINOLIINIJOHDOKSET SPC:t
J01RBAKTEERILÄÄKKEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET SPC:t
J01XMUUT BAKTEERILÄÄKKEET SPC:t
J02SYSTEEMISET SIENILÄÄKKEET SPC:t
J04MYKOBAKTEERILÄÄKKEET SPC:t
J04ATUBERKULOOSILÄÄKKEET SPC:t
J04BLEPRALÄÄKKEET SPC:t
J05SYSTEEMISET VIRUSLÄÄKKEET SPC:t
J06IMMUNOSEERUMIT JA IMMUNOGLOBULIINIT SPC:t
J07ROKOTTEET SPC:t
LSYÖPÄLÄÄKKEET JA IMMUUNIVASTEEN MUUNTAJAT SPC:t
MTUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
NHERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET SPC:t
N01ANESTESIA-AINEET SPC:t
N02ANALGEETIT SPC:t
N03EPILEPSIALÄÄKKEET SPC:t
N04PARKINSONISMILÄÄKKEET SPC:t
N04AANTIKOLINERGIT SPC:t
N04BDOPAMINERGIT SPC:t
N05PSYKOOSI- JA NEUROOSILÄÄKKEET SEKÄ UNILÄÄKKEET SPC:t
N05APSYKOOSILÄÄKKEET SPC:t
N05BNEUROOSILÄÄKKEET JA RAUHOITTAVAT AINEET SPC:t
N05CUNILÄÄKKEET SPC:t
N05CABarbituraatit SPC:t
N05CA01pentobarbitaali SPC:t
N05CA02amobarbitaali SPC:t
N05CA03butobarbitaali SPC:t
N05CA04barbitaali SPC:t
N05CA05aprobarbitaali SPC:t
N05CA06sekobarbitaali SPC:t
N05CA07talbutaali SPC:t
N05CA08vinyylibitaali SPC:t
N05CA09vinbarbitaali SPC:t
N05CA10syklobarbitaali SPC:t
N05CA11heptabarbitaali SPC:t
N05CA12reposaali SPC:t
N05CA15metoheksitaali SPC:t
N05CA16heksobarbitaali SPC:t
N05CA19tiopentaali SPC:t
N05CA20etallobarbitaali SPC:t
N05CA21allobarbitaali SPC:t
N05CA22proksibarbaali SPC:t
N05CBBarbituraattiyhdistelmävalmisteet SPC:t
N05CCAldehydit ja niiden johdokset SPC:t
N05CDBentsodiatsepiinijohdokset SPC:t
N05CEPiperidiinidionijohdokset SPC:t
N05CFBentsodiatsepiinin kaltaiset lääkeaineet SPC:t
N05CF01tsopikloni SPC:t
N05CF02tsolpideemi SPC:t
N05CF03tsaleploni SPC:t
N05CF04estsopikloni SPC:t
N05CHMelatoniinireseptoriagonistit SPC:t
N05CMMuut unilääkkeet SPC:t
N05CM01metakvaloni SPC:t
N05CM02klometiatsoli SPC:t
N05CM03bromisovaali SPC:t
N05CM04karbromaali SPC:t
N05CM05skopolamiini SPC:t
N05CM06propiomatsiini SPC:t
N05CM07triklofossi SPC:t
N05CM08etklorvinoli SPC:t
N05CM09Valerianae radix SPC:t
N05CM10heksapropymaatti SPC:t
N05CM11bromidit SPC:t
N05CM12apronaali SPC:t
N05CM13valnoktamidi SPC:t
N05CM15metyylipentynoli SPC:t
N05CM16niapratsiini SPC:t
N05CM18deksmedetomidiini SPC:t
N05CM19suvoreksantti SPC:t
N05CXYhdistelmävalmisteet, lukuun ottamatta barbituraatteja SPC:t
N06MASENNUSLÄÄKKEET JA KESKUSHERMOSTOA STIMULOIVAT LÄÄKEAINEET SPC:t
N07MUUT HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET SPC:t
N07APARASYMPATOMIMEETIT SPC:t
N07BRIIPPUVUUDEN HOITOON TARKOITETUT LÄÄKKEET SPC:t
N07CHUIMAUSLÄÄKKEET SPC:t
N07XMUUT HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET SPC:t
PLOISTEN JA HYÖNTEISTEN HÄÄTÖÖN TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
RHENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
SSILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
S01SILMÄTAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
S02KORVATAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
S03SILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
VMUUT SPC:t
V01ALLERGEENIT SPC:t
V01AALLERGEENIT SPC:t
V03MYRKYTYSTEN, YLIANNOSTUSTEN YM. HOITOON KÄYTETTÄVÄT VALMISTEET SPC:t
V04DIAGNOSTISET AINEET SPC:t
V06RAVINTOVALMISTEET SPC:t
V07TEKNISET VALMISTEET SPC:t
V08VARJOAINEET SPC:t
V09DIAGNOSTISET RADIOAKTIIVISET LÄÄKEVALMISTEET SPC:t
V09AKESKUSHERMOSTO SPC:t
V09BLUUSTO SPC:t
V09CMUNUAISET SPC:t
V09DMAKSA JA RETIKULOENDOTELIAALISYSTEEMI SPC:t
V09EHENGITYSELIMET SPC:t
V09FKILPIRAUHANEN SPC:t
V09GSYDÄN JA VERISUONET SPC:t
V09HTULEHDUSTEN JA INFEKTIOIDEN DIAGNOSOINTI SPC:t
V09IKASVAINTEN DIAGNOSOINTI SPC:t
V09XMUUT DIAGNOSTISET RADIOAKTIIVISET LÄÄKEVALMISTEET SPC:t
V09XAJodi(131I)yhdisteet SPC:t
V09XXMuut diagnostiset radioaktiiviset lääkevalmisteet SPC:t
V10TERAPEUTTISET RADIOAKTIIVISET LÄÄKEVALMISTEET SPC:t
V20KIRURGISET SIDOKSET SPC:t

Anatomis-terapeuttis-kemiallisessa (Anatomical Therapeutic Chemical, ATC) luokituksessa lääkkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten ja  terapeuttisten ominaisuuksien mukaan.

ATC-luokitus

ATC-järjestelmässä lääkkeet on luokiteltu ryhmiin viiteen eri tasoon. Lääkkeet on jaoteltu 14 pääryhmään (1. taso) ja edelleen neljään alatasoon. Näistä 2. ja 3. taso ovat terapeuttisia/farmakologisia alaryhmiä, 4. taso ilmaisee joko farmakologisen, kemiallisen tai terapeuttisen ryhmän, johon lääke kuuluu ja 5. taso yksittäisen kemiallisen aineen tai yhdistelmävalmisteen aineyhdistelmän. Toisessa, kolmannessa ja neljännessä tasossa käytetään tunnistamiseen farmakologisia alaryhmiä silloin, kun niitä on pidetty tarkoituksenmukaisempina kuin terapeuttisia tai kemiallisia alaryhmiä.

ATC-luokituksen selaus

ATC-luokkia voi tarkastella painamalla luokan tunnusta esim. A.
ATC-luokkaa vastaaviin valmisteyhteenvetoihin (SPC) pääsee painamalla linkkiä SPC:t.