ATC-luokitus

ARUUANSULATUSELINTEN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
BVERITAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
CSYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
DIHOTAUTILÄÄKKEET SPC:t
GSUKUPUOLI- JA VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET, SUKUPUOLIHORMONIT SPC:t
HSYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT HORMONIVALMISTEET, LUKUUN OTTAMATTA SUKUPUOLIHORMONEJA JA INSULIINEJA SPC:t
JSYSTEEMISESTI VAIKUTTAVAT INFEKTIOLÄÄKKEET SPC:t
LSYÖPÄLÄÄKKEET JA IMMUUNIVASTEEN MUUNTAJAT SPC:t
MTUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
NHERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET SPC:t
PLOISTEN JA HYÖNTEISTEN HÄÄTÖÖN TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
RHENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
R01NENÄN LIMAKALVOJEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
R02NIELUN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
R03AHTAUTTAVIEN HENGITYSTIESAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
R05YSKÄNLÄÄKKEET JA VILUSTUMISLÄÄKKEET SPC:t
R06SYSTEEMISET ANTIHISTAMIINIT SPC:t
R06ASYSTEEMISET ANTIHISTAMIINIT SPC:t
R06AAAminoalkyylieetterit SPC:t
R06AA01bromatsiini SPC:t
R06AA02difenhydramiini SPC:t
R06AA04klemastiini SPC:t
R06AA06kloorifenoksamiini SPC:t
R06AA07difenyylipyraliini SPC:t
R06AA08karbinoksamiini SPC:t
R06AA09doksylamiini SPC:t
R06AA10trimetobentsamidi SPC:t
R06AA52difenhydramiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06AA54klemastiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06AA56kloorifenoksamiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06AA57difenyylipyraliini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06AA59doksylamiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06ABSubstituoidut alkyyliamiinit SPC:t
R06AB01bromifeniramiini SPC:t
R06AB02dekskloorifeniramiini SPC:t
R06AB03dimetindeeni SPC:t
R06AB04kloorifenamiini SPC:t
R06AB05feniramiini SPC:t
R06AB06deksbromifeniramiini SPC:t
R06AB07talastiini SPC:t
R06AB51bromifeniramiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06AB52dekskloorifeniramiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06AB54kloorifeniramiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06AB56deksbromifeniramiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06ACSubstituoidut etyleenidiamiinit SPC:t
R06AC01mepyramiini SPC:t
R06AC02histapyrrodiini SPC:t
R06AC03klooripyramiini SPC:t
R06AC04tripelennamiini SPC:t
R06AC05metapyrileeni SPC:t
R06AC06tontsylamiini SPC:t
R06AC52histapyrrodiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06AC53klooripyramiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06ADFentiatsiinijohdokset SPC:t
R06AD01alimematsiini SPC:t
R06AD02prometatsiini SPC:t
R06AD03tietyyliperatsiini SPC:t
R06AD04metdilatsiini SPC:t
R06AD05hydroksietyyliprometatsiini SPC:t
R06AD06tiatsinaami SPC:t
R06AD07mekvitatsiini SPC:t
R06AD08oksomematsiini SPC:t
R06AD09isotipendyyli SPC:t
R06AD52prometatsiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06AD55hydroksietyyliprometatsiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06AEPiperatsiinijohdokset SPC:t
R06AE01buklitsiini SPC:t
R06AE03syklitsiini SPC:t
R06AE04kloorisyklitsiini SPC:t
R06AE05meklotsiini SPC:t
R06AE06oksatomidi SPC:t
R06AE07setiritsiini SPC:t
R06AE09levosetiritsiini SPC:t
R06AE51buklitsiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06AE53syklitsiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06AE55meklotsiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06AKAntihistamiiniyhdistelmävalmisteet SPC:t
R06AXMuut systeemiset antihistamiinit SPC:t
R06AX01bamipiini SPC:t
R06AX02syproheptadiini SPC:t
R06AX03tenalidiini SPC:t
R06AX04fenindamiini SPC:t
R06AX05antatsoliini SPC:t
R06AX07triprolidiini SPC:t
R06AX08pyrrobutamiini SPC:t
R06AX09atsatadiini SPC:t
R06AX11astemitsoli SPC:t
R06AX12terfenadiini SPC:t
R06AX13loratadiini SPC:t
R06AX15mebhydroliini SPC:t
R06AX16deptropiini SPC:t
R06AX17ketotifeeni SPC:t
R06AX18akrivastiini SPC:t
R06AX19atselastiini SPC:t
R06AX21tritokvaliini SPC:t
R06AX22ebastiini SPC:t
R06AX23pimetikseeni SPC:t
R06AX24epinastiini SPC:t
R06AX25mitsolastiini SPC:t
R06AX26feksofenadiini SPC:t
R06AX27desloratadiini SPC:t
R06AX28rupatadiini SPC:t
R06AX29bilastiini SPC:t
R06AX31kifenadiini SPC:t
R06AX32sekifenadiini SPC:t
R06AX53tenalidiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R06AX58pyrrobutamiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
R07MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
SSILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
VMUUT SPC:t

Anatomis-terapeuttis-kemiallisessa (Anatomical Therapeutic Chemical, ATC) luokituksessa lääkkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten ja  terapeuttisten ominaisuuksien mukaan.

ATC-luokitus

ATC-järjestelmässä lääkkeet on luokiteltu ryhmiin viiteen eri tasoon. Lääkkeet on jaoteltu 14 pääryhmään (1. taso) ja edelleen neljään alatasoon. Näistä 2. ja 3. taso ovat terapeuttisia/farmakologisia alaryhmiä, 4. taso ilmaisee joko farmakologisen, kemiallisen tai terapeuttisen ryhmän, johon lääke kuuluu ja 5. taso yksittäisen kemiallisen aineen tai yhdistelmävalmisteen aineyhdistelmän. Toisessa, kolmannessa ja neljännessä tasossa käytetään tunnistamiseen farmakologisia alaryhmiä silloin, kun niitä on pidetty tarkoituksenmukaisempina kuin terapeuttisia tai kemiallisia alaryhmiä.

ATC-luokituksen selaus

ATC-luokkia voi tarkastella painamalla luokan tunnusta esim. A.
ATC-luokkaa vastaaviin valmisteyhteenvetoihin (SPC) pääsee painamalla linkkiä SPC:t.