ATC-luokitus

ARUUANSULATUSELINTEN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
BVERITAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
CSYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
DIHOTAUTILÄÄKKEET SPC:t
D01IHON SIENITAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
D02PEHMENTÄVÄT JA SUOJAAVAT VALMISTEET SPC:t
D03HAAVOJEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
D04KUTINAA LIEVITTÄVÄT LÄÄKEAINEET, SIS. ANTIHISTAMIINIT, PUUDUTTEET YM. SPC:t
D05PSORIAASILÄÄKKEET SPC:t
D06PAIKALLISANTIBIOOTIT JA KEMOTERAPIA-AINEET SPC:t
D07IHONHOITOON KÄYTETTÄVÄT KORTIKOSTEROIDIT SPC:t
D08ANTISEPTIT JA DESINFEKTIOAINEET SPC:t
D09LÄÄKESITEET SPC:t
D10AKNELÄÄKKEET SPC:t
D11MUUT IHOTAUTIEN LÄÄKKEET SIS. LÄÄKESHAMPOOT SPC:t
GSUKUPUOLI- JA VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET, SUKUPUOLIHORMONIT SPC:t
HSYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT HORMONIVALMISTEET, LUKUUN OTTAMATTA SUKUPUOLIHORMONEJA JA INSULIINEJA SPC:t
JSYSTEEMISESTI VAIKUTTAVAT INFEKTIOLÄÄKKEET SPC:t
LSYÖPÄLÄÄKKEET JA IMMUUNIVASTEEN MUUNTAJAT SPC:t
MTUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
NHERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET SPC:t
PLOISTEN JA HYÖNTEISTEN HÄÄTÖÖN TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
RHENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
SSILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
VMUUT SPC:t
V01ALLERGEENIT SPC:t
V03MYRKYTYSTEN, YLIANNOSTUSTEN YM. HOITOON KÄYTETTÄVÄT VALMISTEET SPC:t
V04DIAGNOSTISET AINEET SPC:t
V06RAVINTOVALMISTEET SPC:t
V07TEKNISET VALMISTEET SPC:t
V08VARJOAINEET SPC:t
V08AJODIA SISÄLTÄVÄT VARJOAINEET SPC:t
V08AAVesiliukoiset munuaishakuiset korkea osmolaaliset varjoaineet SPC:t
V08AA01diatritsoiinihappo SPC:t
V08AA02metritsoiinihappo SPC:t
V08AA03jodamidi SPC:t
V08AA04jotalaamihappo SPC:t
V08AA05joksitalaamihappo SPC:t
V08AA06joglikiinihappo SPC:t
V08AA07asetritsoiinihappo SPC:t
V08AA08jokarmiinihappo SPC:t
V08AA09metiodaali SPC:t
V08AA10diodoni SPC:t
V08ABVesiliukoiset munuaishakuiset matala osmolaaliset varjoaineet SPC:t
V08AB01metritsamidi SPC:t
V08AB02joheksoli SPC:t
V08AB03joksagliinihappo SPC:t
V08AB04jopamidoli SPC:t
V08AB05jopromidi SPC:t
V08AB06jotrolaani SPC:t
V08AB07joversoli SPC:t
V08AB08jopentoli SPC:t
V08AB09jodiksanoli SPC:t
V08AB10jomeproli SPC:t
V08AB11jobitridoli SPC:t
V08AB12joksilaani SPC:t
V08ACVesiliukoiset maksahakuiset varjoaineet SPC:t
V08AC01jodoksaamihappo SPC:t
V08AC02jotroksiinihappo SPC:t
V08AC03joglykaamihappo SPC:t
V08AC04adipiodoni SPC:t
V08AC05jobentsaamihappo SPC:t
V08AC06jopanoiinihappo SPC:t
V08AC07josetaamihappo SPC:t
V08AC08natriumjopodaatti SPC:t
V08AC09tyropanoiinihappo SPC:t
V08AC10kalsiumjopodaatti SPC:t
V08ADEi-vesiliukoiset varjoaineet SPC:t
V08AD01jodipitoisten rasvahappojen etyyliesterit SPC:t
V08AD02jopydoli SPC:t
V08AD03propyylijodoni SPC:t
V08AD04jofendylaatti SPC:t
V08BJODITTOMAT VARJOAINEET SPC:t
V08CMRI-KUVAUSAINEEET SPC:t
V08DULTRAÄÄNIKUVAUSAINEET SPC:t
V09DIAGNOSTISET RADIOAKTIIVISET LÄÄKEVALMISTEET SPC:t
V10TERAPEUTTISET RADIOAKTIIVISET LÄÄKEVALMISTEET SPC:t
V20KIRURGISET SIDOKSET SPC:t

Anatomis-terapeuttis-kemiallisessa (Anatomical Therapeutic Chemical, ATC) luokituksessa lääkkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten ja  terapeuttisten ominaisuuksien mukaan.

ATC-luokitus

ATC-järjestelmässä lääkkeet on luokiteltu ryhmiin viiteen eri tasoon. Lääkkeet on jaoteltu 14 pääryhmään (1. taso) ja edelleen neljään alatasoon. Näistä 2. ja 3. taso ovat terapeuttisia/farmakologisia alaryhmiä, 4. taso ilmaisee joko farmakologisen, kemiallisen tai terapeuttisen ryhmän, johon lääke kuuluu ja 5. taso yksittäisen kemiallisen aineen tai yhdistelmävalmisteen aineyhdistelmän. Toisessa, kolmannessa ja neljännessä tasossa käytetään tunnistamiseen farmakologisia alaryhmiä silloin, kun niitä on pidetty tarkoituksenmukaisempina kuin terapeuttisia tai kemiallisia alaryhmiä.

ATC-luokituksen selaus

ATC-luokkia voi tarkastella painamalla luokan tunnusta esim. A.
ATC-luokkaa vastaaviin valmisteyhteenvetoihin (SPC) pääsee painamalla linkkiä SPC:t.