ATC-luokitus

ARUUANSULATUSELINTEN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
A01SUUN JA HAMPAIDEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
A02LIIKAHAPPOISUUDEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
A02AANTASIDIT SPC:t
A02AAMagnesiumyhdisteet SPC:t
A02ABAluminiumyhdisteet SPC:t
A02ACKalsiumyhdisteet SPC:t
A02ADAluminiumia, kalsiumia ja magnesiumia sisältävät yhdistelmävalmisteet SPC:t
A02AFAntasideja ja kaasunmuodostusta vähentäviä lääkeaineita sisältävät yhdistelmävalmisteet SPC:t
A02AGSpasmolyyttejä sisältävät antasidit SPC:t
A02AHNatriumbikarbonaattia sisältävät antasidit SPC:t
A02AXMuut antasidiyhdistelmävalmisteet SPC:t
A02BMAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVAN SEKÄ REFLUKSITAUDIN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
A02BAH2-reseptorisalpaajat SPC:t
A02BA01simetidiini SPC:t
A02BA02ranitidiini SPC:t
A02BA03famotidiini SPC:t
A02BA04nitsatidiini SPC:t
A02BA05niperotidiini SPC:t
A02BA06roksatidiini SPC:t
A02BA07ranitidiinivismuttisitraatti SPC:t
A02BA08lafutidiini SPC:t
A02BA51simetidiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
A02BA53famotidiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
A02BBProstaglandiinit SPC:t
A02BCProtonipumpun estäjät SPC:t
A02BDHelicobacter pylorin häätöön tarkoitetut yhdistelmäpakkaukset SPC:t
A02BD01omepratsoli, amoksisilliini ja metronidatsoli SPC:t
A02BD02lansopratsoli, metronidatsoli ja tetrasykliini SPC:t
A02BD03lansopratsoli, metronidatsoli ja amoksisilliini SPC:t
A02BD04pantopratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD05omepratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD06esomepratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD07lansopratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD08vismuttisubsitraatti, metronidatsoli ja tetrasykliini SPC:t
A02BD09lansopratsoli, klaritromysiini ja tinidatsoli SPC:t
A02BD10lansopratsoli, amoksisilliini ja levofloksasiini SPC:t
A02BD11pantopratsoli, amoksisilliini, klaritromysiini ja metronidatsoli SPC:t
A02BD12rabepratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD13rabepratsoli, amoksisilliini ja metronidatsoli SPC:t
A02BD14vonopratsaani, amoksisilliini ja klaritromysiini SPC:t
A02BD15vonopratsaani, amoksisilliini ja metronidatsoli SPC:t
A02BXMuut maha- ja pohjukaissuolihaavan sekä refluksitaudin hoitoon tarkoitetut valmisteet SPC:t
A02BX01karbenoksoloni SPC:t
A02BX02sukralfaatti SPC:t
A02BX03pirentsepiini SPC:t
A02BX04metiosulfoniumkloridi SPC:t
A02BX05vismuttisubsitraatti SPC:t
A02BX06proglumidi SPC:t
A02BX07gefarnaatti SPC:t
A02BX08sulglikotidi SPC:t
A02BX09asetoksoloni SPC:t
A02BX10tsolimidiini SPC:t
A02BX11troksipidi SPC:t
A02BX12vismuttisubnitraatti SPC:t
A02BX13algiinihappo SPC:t
A02BX14rebamipidi SPC:t
A02BX51karbenoksoloni, yhdistelmävalmisteet SPC:t
A02BX71karbenoksoloni ja psyykenlääke SPC:t
A02BX77gefarnaatti ja psyykenlääke SPC:t
A02XMUUT LIIKAHAPPOISUUDEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
A03RUUANSULATUSKANAVAN TOIMINNALLISTEN HÄIRIÖIDEN LÄÄKKEET SPC:t
A04PAHOINVOINTILÄÄKKEET SPC:t
A05SAPENERITYSTÄ LISÄÄVÄT VALMISTEET JA MAKSAN SUOJA-AINEET SPC:t
A05ASAPPILÄÄKKEET SPC:t
A05BMAKSAN SUOJA-AINEET JA LIPOTROOPPISET AINEET SPC:t
A05CSAPENERITYSTÄ LISÄÄVIEN LÄÄKEAINEIDEN JA LIPOTROOPPISTEN AINEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET SPC:t
A06UMMETUSLÄÄKKEET SPC:t
A07RIPULIN JA SUOLISTOINFEKTIOIDEN LÄÄKKEET SPC:t
A07ASUOLISTOINFEKTIOLÄÄKKEET SPC:t
A07AAAntibiootit SPC:t
A07AA01neomysiini SPC:t
A07AA02nystatiini SPC:t
A07AA03natamysiini SPC:t
A07AA04streptomysiini SPC:t
A07AA05polymyksiini B SPC:t
A07AA06paromomysiini SPC:t
A07AA07amfoterisiini SPC:t
A07AA08kanamysiini SPC:t
A07AA09vankomysiini SPC:t
A07AA10kolistiini SPC:t
A07AA11rifaksimiini SPC:t
A07AA12fidaksomisiini SPC:t
A07AA13rifamysiini SPC:t
A07AA51neomysiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
A07AA54streptomysiini, yhdistelmävalmisteet SPC:t
A07ABSulfonamidit SPC:t
A07ACImidatsolijohdokset SPC:t
A07AXMuut suolistoinfektiolääkkeet SPC:t
A07AX01broksikinoliini SPC:t
A07AX02asetarsoli SPC:t
A07AX03nifuroksatsidi SPC:t
A07AX04nifurtsidi SPC:t
A07BADSORBOIVAT VALMISTEET SPC:t
A07CELEKTROLYYTTEJÄ JA HIILIHYDRAATTEJA SISÄLTÄVÄT VALMISTEET SPC:t
A07DSUOLEN LIIKKUVUUTTA ESTÄVÄT LÄÄKEAINEET SPC:t
A07ESUOLISTOTULEHDUSTEN LÄÄKKEET SPC:t
A07FMIKRO-ORGANISMEJA SISÄLTÄVÄT RIPULILÄÄKKEET SPC:t
A07XMUUT RIPULILÄÄKKEET SPC:t
A08LAIHDUTUSLÄÄKKEET, LUKUUN OTTAMATTA DIEETTIVALMISTEITA SPC:t
A08ALAIHDUTUSLÄÄKKEET, LUKUUN OTTAMATTA DIEETTIVALMISTEITA SPC:t
A09RUUANSULATUSTA EDISTÄVÄT VALMISTEET, SIS. ENTSYYMIT SPC:t
A10DIABETESLÄÄKKEET SPC:t
A11VITAMIINIT SPC:t
A12KIVENNÄISAINEET SPC:t
A13TOONIKUMIT SPC:t
A14SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT ANABOLISET LÄÄKEAINEET SPC:t
A15RUOKAHALUA LISÄÄVÄT LÄÄKEAINEET SPC:t
A16MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
BVERITAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
CSYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
DIHOTAUTILÄÄKKEET SPC:t
GSUKUPUOLI- JA VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET, SUKUPUOLIHORMONIT SPC:t
G01GYNEKOLOGISET MIKROBILÄÄKKEET JA ANTISEPTIT SPC:t
G02MUUT GYNEKOLOGISET VALMISTEET SPC:t
G03SUKUPUOLIHORMONIT JA GENITAALIJÄRJESTELMÄÄN VAIKUTTAVAT AINEET SPC:t
G04VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
HSYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT HORMONIVALMISTEET, LUKUUN OTTAMATTA SUKUPUOLIHORMONEJA JA INSULIINEJA SPC:t
JSYSTEEMISESTI VAIKUTTAVAT INFEKTIOLÄÄKKEET SPC:t
J01SYSTEEMISET BAKTEERILÄÄKKEET SPC:t
J01ATETRASYKLIINIT SPC:t
J01BAMFENIKOLIT SPC:t
J01CBEETALAKTAAMIRAKENTEISET BAKTEERILÄÄKKEET, PENISILLIINIT SPC:t
J01DMUUT BEETALAKTAAMIRAKENTEISET BAKTEERILÄÄKKEET SPC:t
J01ESULFONAMIDIT JA TRIMETOPRIIMIVALMISTEET SPC:t
J01FMAKROLIDIT, LINKOSAMIDIT JA STREPTOGRAMIINIT SPC:t
J01GAMINOGLYKOSIDIT SPC:t
J01MKINOLIINIJOHDOKSET SPC:t
J01RBAKTEERILÄÄKKEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET SPC:t
J01XMUUT BAKTEERILÄÄKKEET SPC:t
J02SYSTEEMISET SIENILÄÄKKEET SPC:t
J04MYKOBAKTEERILÄÄKKEET SPC:t
J05SYSTEEMISET VIRUSLÄÄKKEET SPC:t
J06IMMUNOSEERUMIT JA IMMUNOGLOBULIINIT SPC:t
J07ROKOTTEET SPC:t
LSYÖPÄLÄÄKKEET JA IMMUUNIVASTEEN MUUNTAJAT SPC:t
MTUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
NHERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET SPC:t
PLOISTEN JA HYÖNTEISTEN HÄÄTÖÖN TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
RHENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
R01NENÄN LIMAKALVOJEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET SPC:t
R02NIELUN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
R03AHTAUTTAVIEN HENGITYSTIESAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
R05YSKÄNLÄÄKKEET JA VILUSTUMISLÄÄKKEET SPC:t
R06SYSTEEMISET ANTIHISTAMIINIT SPC:t
R07MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
SSILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
S01SILMÄTAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
S01AMIKROBILÄÄKKEET SPC:t
S01BTULEHDUSLÄÄKKEET SPC:t
S01CTULEHDUS- JA MIKROBILÄÄKKEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET SPC:t
S01EGLAUKOOMALÄÄKKEET JA MIOOSIN AIHEUTTAVAT VALMISTEET SPC:t
S01FMYDRIAATIT JA SYKLOPLEGIAN AIHEUTTAVAT LÄÄKEAINEET SPC:t
S01GVERISUONIA SUPISTAVAT LÄÄKEAINEET JA ALLERGIALÄÄKKEET SPC:t
S01HPAIKALLISPUUDUTTEET SPC:t
S01JDIAGNOSTISET AINEET SPC:t
S01JAVäriaineet SPC:t
S01JXMuut diagnostiset aineet SPC:t
S01KKIRURGISET APUAINEET SPC:t
S01LSILMÄN VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET SPC:t
S01XMUUT SILMÄTAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
S02KORVATAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
S03SILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET SPC:t
VMUUT SPC:t

Anatomis-terapeuttis-kemiallisessa (Anatomical Therapeutic Chemical, ATC) luokituksessa lääkkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten ja  terapeuttisten ominaisuuksien mukaan.

ATC-luokitus

ATC-järjestelmässä lääkkeet on luokiteltu ryhmiin viiteen eri tasoon. Lääkkeet on jaoteltu 14 pääryhmään (1. taso) ja edelleen neljään alatasoon. Näistä 2. ja 3. taso ovat terapeuttisia/farmakologisia alaryhmiä, 4. taso ilmaisee joko farmakologisen, kemiallisen tai terapeuttisen ryhmän, johon lääke kuuluu ja 5. taso yksittäisen kemiallisen aineen tai yhdistelmävalmisteen aineyhdistelmän. Toisessa, kolmannessa ja neljännessä tasossa käytetään tunnistamiseen farmakologisia alaryhmiä silloin, kun niitä on pidetty tarkoituksenmukaisempina kuin terapeuttisia tai kemiallisia alaryhmiä.

ATC-luokituksen selaus

ATC-luokkia voi tarkastella painamalla luokan tunnusta esim. A.
ATC-luokkaa vastaaviin valmisteyhteenvetoihin (SPC) pääsee painamalla linkkiä SPC:t.