Lääkehaku (FimeaWeb)

Ohje

Lääkehaku on lääkevalmisteiden maksuton hakupalvelu, josta voi hakea sekä ihmisille että eläimille tarkoitettujen lääkevalmisteiden tietoja. Palvelu käsittää sekä voimassa olevat myyntiluvat että peruuntuneet, markkinoilta jo poistuneet valmisteet.

Valitse hakutapa, jolla haluat hakea lääkevalmisteita Lääkehaku -palvelusta.


Tekstihaku:

lääkevalmisteen nimen mukaan
vaikuttavan aineen mukaan (Latinaksi, muutama kirjain sanan alusta tai keskeltä riittää)
ATC-koodin mukaan
myyntiluvan haltijan mukaan
Syötä haettava teksti :


Päivämäärähaku:

lääkevalmisteen myyntiluvan myöntämispäivämäärä
lääkevalmisteen myyntiluvan peruuntumispäivämäärä
Syötä haettava päivämääräväli : -


Älä näytä eläimille tarkoitettuja lääkkeitä
Älä näytä ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä
Näytä myös lääkevalmisteet, joiden myyntilupa on peruutettu


Muut haut

 Tiedot siirtyvät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) sisäisestä lääkevalmistetietokannasta Lääkehaku-järjestelmään kerran vuorokaudessa. Fimea pyrkii tietosisällön oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen, mutta on mahdollista, että yksittäisiä virheitä saattaa esiintyä. Fimea ei vastaa, että verkossa suorakäytössä (online) oleva tieto on kattavaa, täydellistä, täsmällistä tai ajantasaista. Jos epäilet palvelussa olevan virheen, ota yhteyttä Fimeaan.