Lääkehaku (FimeaWeb) lääkevalmisteen tiedot

Ohje
<< Paluu hakusivulle

Lääkevalmisteen nimi YENTREVE [SPC] [PIL]
Entiset kauppanimet
Vahvuus 40 mg
Ihmisille tarkoitettu lääkevalmiste
Reseptiluokitus Resepti
Lääkemuoto enterokapseli, kova
Myyntiluvan haltija Eli Lilly Nederland B.V.
Myyntiluvan tila Myyntilupa myönnetty
Kaupanolo Kaupan
Myöntämispäivämäärä 11.08.2004
Uudistamispäivämäärä 24.06.2009
ATC-koodi N06AX21 duloksetiini [Näytä kaikki saman ryhmän lääkevalmisteet]
Vaikuttava(t) aine(et) Duloxetini hydrochloridum
Myyntiluvan numero EU/1/04/280/002-006
Tekninen numero 18111
Määräämisehto