Lääkehaku (FimeaWeb)

Ohje

Lääkehaku -palvelun kuvaus

Lääkehaku näyttää myyntiluvallisten ja peruuntuneiden ihmis- ja eläinlääkkeiden tietoja. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden hakea omatoimisesti tiettyjä julkisiksi katsottuja lääkevalmistetietoja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilta.

Suomessa on myönnetty myyntilupia vuodesta 1964, mistä lähtien kaikki voimassa olevat myyntiluvat löytyvät tästä palvelusta. Peruuntuneiden myyntilupien osalta tiedot löytyvät vuodesta 1982 alkaen.

Voit käyttäää hakukriteereinä lääkevalmisteen nimeä, vaikuttavaa ainetta, myyntiluvan haltijan nimeä tai anatomis-terapeuttis-kemiallista (ATC)-koodia (ks. selite jäljempänä) mukaisesti. Voit rajata haun käyttäen myyntiluvan myöntämis- tai peruuntumispäivämääriä (esim. 01.09.2007 - 15.09.2007)

Voit rajata hakusi vain ihmis- tai eläinlääkkeiden tietoihin seuraavasti

Älä näytä eläinlääkkeitä
Älä näytä ihmislääkkeitä

Lääkevalmistetiedoista pääset linkkien kautta valmisteyhteenveto- ja pakkausselostetietoihin ja näet mm. lääkevalmisteelle hyväksytyt käyttöaiheet ja annostuksen.

Lääkehaku-palvelun tietosisältö on ajantasaista, koska tiedot siirtyvät palveluun Fimean sisäisestä lääkevalmistejärjestelmästä kerran vuorokaudessa.

Järjestelmästä voit hakea mm. seuraavia tietoja:

Muut haut -linkin takaa avautuvassa hakuikkunassa voit hakea lisäksi seuraavia tietoja:

Näytä liikenteessä haitalliset lääkkeet
- saat luettelon myyntiluvallisista liikenteessä haitallisista lääkkeistä

Näytä lääkevalmisteet, joihin liittyy määräämis- tai toimittamisehto
- näet ne myyntiluvalliset lääkevalmisteet, joihin liittyy määräämis- tai toimittamisehto (esim. Vain sairaalakäyttöön)

Näytä lääkevalmisteet, joissa uusi vaikuttava aine
- näet viimeisen 12 kuukauden aikana myyntiluvan saaneet lääkevalmisteet, joissa on uusi vaikuttava aine tai uusi lääkeaineyhdistelmä.
- Lääkevalmisteen 'uutuus' perustuu uuden ATC-koodin käyttöön joko ihmis- tai eläinlääkkeissä.

Voit hakea lääkevalmisteiden muutoksia tietyllä aikavälillä.

Koska hakupalvelu näyttää vain 500 valmisteen tiedot kerrallaan, rajaa jakso sopivan lyhyeksi.

Kauppanimen muutos
- näet ne lääkevalmisteet, joiden kauppanimi on vaihtunut. Luettelossa näkyy sekä uusi että vanha nimi.

Haltijan vaihto
- näet ne valmisteet, joiden myyntiluvan haltija on vaihtunut. Luettelossa näkyy vain myyntiluvan uuden haltijan tiedot.

Määräämisehdon muutos
- näet ne valmisteet, joiden määräämisehto on muuttunut tai poistettu.

Reseptistatuksen muutos
- näet ne valmisteet, joiden kaikki tai osa pakkauksista on siirretty reseptiltä itsehoitoon tai itsehoidosta reseptille.

Tietosisällön kuvaus

Lääkehaku-palvelussa on saatavilla seuraavat perustiedot lääkevalmisteista:

Kentännimi Selite
Lääkevalmisteen nimi Lääkevalmisteen kauppanimi. Kauppanimellä tarkoitetaan valmisteelle annettua nimeä, joka voi olla keksitty nimi, yleisnimi (geneerinen nimi) yhdessä tavaramerkin tai valmistajan nimen kanssa, tai tieteellinen nimi yhdessä tavaramerkin tai valmistajan nimen kanssa.
Entiset kauppanimet Lääkevalmisteen aikaisemmat kauppanimet.
Vahvuus Lääkevalmisteen vahvuudella tarkoitetaan vaikuttavan aineen määrää tai pitoisuutta valmisteessa. Vahvuuden ilmoittamistapa riippuu vaikuttavan aineen määrästä, lääkemuodosta ja/tai lääkkeen antotavasta. Jos valmiste sisältää useita lääkeaineita, on tämä kenttä yleensä tyhjä.
(luokittelutietoja, ei otsikkoa)
 • Ihmisille tarkoitettu lääkevalmiste
 • Eläinlääke
 • Rinnakkaistuontivalmiste tai rinnakkaisjakeluvalmiste
 • Liikennehaitalla ilmaistaan voiko lääke heikentää lääkkeen käyttäjän suorituskykyä liikenteessä tai tarkkuutta vaativissa työtehtävissä.
 • Kasvirohdosvalmiste
Reseptiluokitus

Reseptivalmiste edellyttää lääkärin kirjoittamaa lääkemääräystä.

Itsehoitovalmiste ei edellytä lääkemääräystä, vaan sen voi ostaa apteekista ilman reseptiä. Joidenkin lääkkeiden pienet pakkauskoot ovat itsehoitoon tarkoitettuja ja suuremmat pakkaukset ovat reseptilääkkeitä.

Lääkemuoto Lääkemuodon suomenkielinen nimi.  Lääkemuodoista käytetään Euroopan farmakopeakomission hyväksymiä Standard terms-luettelon pitkiä lääkemuotonimiä.
Myyntiluvan haltija Myyntiluvan haltijan nimi.  Myyntiluvan haltija on lääkevalmisteen kauppaantuonnista  vastaava ETA-alueelle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (yhteisö).
Kaupanolo Tieto siitä, onko lääkevalmiste kaupan vai ei. Lääkevalmisteen katsotaan olevan kaupan, kun myyntiluvan haltija on ilmoittanut viranomaiselle tuoneensa yhdenkin pakkauskoon kauppaan.
Myöntämispäivämäärä Myyntiluvan myöntämispäivämäärä
Uudistamispäivämäärä Myyntiluvan uudistamispäivämäärä. Myyntilupa on voimassa 5 vuotta, minkä jälkeen se tulee uudistaa.
Päättymispäivämäärä

Peruuntuneen myyntiluvan voimassaolon päättymispäivämäärä. Jos edellä mainittua uudistamishakemusta ei jätetä viranomaiselle tai lääkevalmisteen vuosimaksu jätetään maksamatta, myyntilupa peruuntuu.

Yleisin syy myyntiluvan peruuntumiseen on, että myyntiluvan haltija peruuttaa myyntiluvan mm. lääkkeen vähäisen myynnin takia.

ATC-koodi Anatomis-terapeuttis-kemiallinen koodi. Luokituksessa lääkkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten ja terapeuttisten ominaisuuksien mukaan.
Vaikuttava(t) ainee(t) eli lääkeaine(et) Lääkevalmisteessa on yksi tai useampia vaikuttavia aineita. Vaikuttavat aineet on kirjoitettu pääsääntöisesti latinaksi, mutta myös suomenkielisiä nimiä esiintyy, mm. rokotteissa.
Myyntiluvan numero Fimean antama myyntiluvan numero, esim. 10891. Keskitetyn menettelyn valmisteilla on EU-komission antama myyntilupanumero, esim.  EU/1/98/077/005-008
Tekninen numero Keskitettyjen myyntilupien viiteavain tietokannassa niille tahoille, jotka haluavat käyttää samaa numeroa kuin Fimea. Kansallisesti myönnetyillä myyntiluvilla myyntilupanumero toimii viiteavaimena.
Määräämisehto Kuvaa rajoituksia lääkkeen määräämis- tai toimittamisoikeudessa. Ehdon tarkoituksena voi olla esim. rajata tietyt lääkkeet erikoislääkäreiden määrättäviksi tai toimitettavaksi vain sairaalakäyttöön. Ehdon voi asettaa myös itsehoitovalmisteelle

Järjestelmän lisäpalvelut - linkit verkkosivujen muihin lääkevalmistetietoihin

Lääkehaku- sivuilta on linkit lääkevalmistesivuille lääkevalmisteille hyväksyttyihin valmisteyhteenvetoihin ja pakkausselosteisiin sekä ATC-luokitteluun:

Valmisteyhteenveto (SPC, Summary of Product Characteristics)

Valmisteyhteenveto sisältää lääkkeen käytön kannalta keskeiset sen ominaisuuksia, tehoa ja turvallisuutta koskevat tiedot, jotka terveydenhuollon ammattihenkilön on hyvä tietää kyseisestä lääkkeestä.

Linkki vie Fimean verkkosivuilla olevaan Lääkkeiden valmisteyhteenvetosivuille.

Huomaa, että:

Pakkausseloste (PL, Package Leaflet)

Pakkausseloste on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu, myyntiluvan myöntämisen yhteydessä hyväksytty tiedote, joka seuraa jokaista lääkepakkausta. Pakkausseloste sisältää valmisteyhteenvedosta kootut käyttäjän kannalta oleelliset tiedot.

Linkki vie Fimean verkkosivuilla olevaan Lääkkeiden pakkausselosteisiin.

Huomaa, että:

 • EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet löytyvät Euroopan lääkeviraston verkkosivulta
 • rinnakkaistuontivalmisteiden pakkausselosteita ei ole Fimean verkkosivuilla
 • peruuntuneiden valmisteiden pakkausselosteet poistetaan verkkosivuilta
 • ATC-koodi

  Linkki näyttää valmisteen ATC-luokituksen.  Anatomis-terapeuttis-kemiallisessa (ATC, Anatomical Therapeutic Chemical) luokituksessa lääkkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten ja terapeuttisten ominaisuuksien mukaan.

  A RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET
  A10 DIABETESLÄÄKKEET
  A10A INSULIINIT JA ANALOGIT
  A10AD Insuliinisekoitteet
  A10AD01 Ihmisinsuliini

  Näytä kaikki saman ATC-ryhmän lääkevalmisteet

  Linkki hakee kaikki lääkevalmisteet, joilla on sama ATC-koodi kuin näytössä olevalla lääkevalmisteella.