Iäkkäiden lääkityksen tietokanta

Tietokanta on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. On huomattava, että yksittäisen potilaan kohdalla saatetaan joutua käyttämään myös D-luokkaan kuuluvia lääkevalmisteita. Lääkehoidon voi aloittaa, muuttaa tai lopettaa vain lääkäri.

Valitse hakutapa, jolla haluat hakea lääkevalmisteita Lääkehaku -palvelusta.


Tekstihaku:

lääkevalmisteen nimen mukaan
vaikuttavan aineen mukaan (Latinaksi, muutama kirjain sanan alusta tai keskeltä riittää)
ATC-koodin mukaan
myyntiluvan haltijan mukaan
Syötä haettava teksti :


Luokkahaku:

Luokan mukaanMuut haut

 Tiedot siirtyvät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) sisäisestä lääkevalmistetietokannasta Lääkehaku-järjestelmään kerran vuorokaudessa. Fimea pyrkii tietosisällön oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen, mutta on mahdollista, että yksittäisiä virheitä saattaa esiintyä. Fimea ei vastaa, että verkossa suorakäytössä (online) oleva tieto on kattavaa, täydellistä, täsmällistä tai ajantasaista. Jos epäilet palvelussa olevan virheen, ota yhteyttä Fimeaan.