Lääkehaku (FimeaWeb) lääkevalmisteen tiedot

Ohje
<< Paluu hakusivulle

Lääkevalmisteen nimi MYSIMBA [SPC] [PIL]
Entiset kauppanimet
Vahvuus 8 mg / 90 mg
Ihmisille tarkoitettu lääkevalmiste
Reseptiluokitus Resepti
Lääkemuoto depottabletti
Myyntiluvan haltija Orexigen Therapeutics Ireland Limited
Myyntiluvan tila Myyntilupa myönnetty
Kaupanolo Kaupan
Myöntämispäivämäärä 26.03.2015
Uudistamispäivämäärä
ATC-koodi A08AA62 bupropioni ja naltreksoni [Näytä kaikki saman ryhmän lääkevalmisteet]
Vaikuttava(t) aine(et) Naltrexoni hydrochloridum,Bupropioni hydrochloridum
Myyntiluvan numero EU/1/14/988/001-002
Tekninen numero 31913
Määräämisehto