Lääkehaku (FimeaWeb) lääkevalmisteen tiedot

Ohje
<< Paluu hakusivulle

Lääkevalmisteen nimi BUPROPION ORION [SPC] [PIL]
Entiset kauppanimet
Vahvuus 150 mg
Ihmisille tarkoitettu lääkevalmiste
Reseptiluokitus Resepti
Lääkemuoto säädellysti vapauttava tabletti
Myyntiluvan haltija Orion Corporation
Myyntiluvan tila Myyntilupa myönnetty
Kaupanolo Ei kaupan
Myöntämispäivämäärä 15.09.2015
Uudistamispäivämäärä
ATC-koodi N06AX12 bupropioni [Näytä kaikki saman ryhmän lääkevalmisteet]
Vaikuttava(t) aine(et) Bupropioni hydrochloridum
Myyntiluvan numero 32149
Määräämisehto