Lääkehaku (FimeaWeb) lääkevalmisteen tiedot

Ohje
<< Paluu hakusivulle

Lääkevalmisteen nimi BUPROPION ACCORD [SPC] [PIL]
Entiset kauppanimet
Vahvuus 300 mg
Ihmisille tarkoitettu lääkevalmiste
Reseptiluokitus Resepti
Lääkemuoto säädellysti vapauttava tabletti
Myyntiluvan haltija Accord Healthcare B.V. Accord Healthcare B.V.
Myyntiluvan tila Myyntilupa myönnetty
Kaupanolo Ei kaupan
Myöntämispäivämäärä 05.02.2019
Uudistamispäivämäärä
ATC-koodi N06AX12 bupropioni [Näytä kaikki saman ryhmän lääkevalmisteet]
Vaikuttava(t) aine(et) Bupropioni hydrochloridum
Myyntiluvan numero 35264
Määräämisehto