Lääkehaku (FimeaWeb) lääkevalmisteen tiedot

Ohje
<< Paluu hakusivulle

Lääkevalmisteen nimi TRAMENSAN [SPC] [PIL]
Entiset kauppanimet
Vahvuus 25 mg
Ihmisille tarkoitettu lääkevalmiste
Reseptiluokitus Resepti
Lääkemuoto tabletti
Myyntiluvan haltija MEDICA
Myyntiluvan tila Myyntilupa peruuntunut
Myöntämispäivämäärä 01.12.1982
Uudistamispäivämäärä
Päättymispäivämäärä 01.12.1987
ATC-koodi N06AX05 tratsodoni [Näytä kaikki saman ryhmän lääkevalmisteet]
Vaikuttava(t) aine(et) Trazodoni hydrochloridum
Myyntiluvan numero 8415
Määräämisehto Vain psykiatrian erikoislääkäreiden määräyksellä ja heidän aloittamaansa jatkohoitoon sekä käytettäväksi mielisairaaloissa ja mielenterveystoimistoissa sekä näiden valvomassa avohoidossa.