Lääkehaku (FimeaWeb) lääkevalmisteen tiedot

Ohje
<< Paluu hakusivulle

Lääkevalmisteen nimi MIAXAN [SPC] [PIL]
Entiset kauppanimet
Vahvuus 30 mg
Ihmisille tarkoitettu lääkevalmiste
Reseptiluokitus Resepti
Lääkemuoto tabletti, kalvopäällysteinen
Myyntiluvan haltija Orion Oyj
Myyntiluvan tila Myyntilupa peruuntunut
Myöntämispäivämäärä 31.08.1984
Uudistamispäivämäärä 08.01.2009
Päättymispäivämäärä 31.08.2012
ATC-koodi N06AX03 mianseriini [Näytä kaikki saman ryhmän lääkevalmisteet]
Vaikuttava(t) aine(et) Mianserini hydrochloridum
Myyntiluvan numero 8829
Määräämisehto